Spring til indhold

Praktikant på ambassaden

Ambassaden tilbyder to praktikantstillinger fra 1. februar 2018

 

'' ''

Praktik på Danmarks Ambassade i Oslo   

Ambassaden tilbyder to praktikantstillinger fra 1. februar 2018 

Ambassaden i Oslo er Danmarks officielle repræsentation i Norge. Arbejdet på ambassaden er meget varieret, og som praktikant vil du få lejlighed til at arbejde med mange forskellige opgaver: Handel, eksport, økonomisk-politiske samfundsforhold, m.m.

Først og fremmest er der tale om opgaver i handelsafdelingen. For danske virksomheder er Norge et meget attraktivt marked: Landets gode økonomi og de tætte kulturelle bånd til Danmark gør det til et oplagt eksportmarked for danske virksomheder. I ambassadens handelsafdeling, der pt. har fire faste medarbejdere, en handelsråd og tre eksportrådgivere, består opgaveporteføljen primært af henvendelser fra små og mellemstore virksomheder, der eksempelvis søger assistance til udarbejdelse af markedsanalyser, lokalisering af samarbejdspartnere, døråbning til store nøglekunder, myndighedskontakt og etablering. Dertil kommer udarbejdelse af sektorbeskrivende rapporter, forberedelse af og deltagelse på messer, udarbejdelse af artikler af interesse for dansk erhvervsliv, vedligeholdelse af interne databaser mm.

Ambassaden lægger vægt på at give den enkelte praktikant stort ansvar. Du vil derfor blive inddraget i fuldtud i arbejdet. Du får solid indsigt i norske erhvervs- og samfundsforhold samt i virksomheders internationaliseringsproces. Der er således tale om et praktikophold, hvor der er rig mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Kvalifikationer

Som praktikant vil du deltage i alle aspekter af det daglige arbejde. Vi lægger derfor vægt på, at du er:

  • fleksibel
  • god til at skabe dig et overblik
  • initiativrig
  • selvstændig 

og har:  

  • en bachelorgrad fra en akademisk videregående uddannelse og læser til cand.merc., cand.oecon., cand.negot., cand.scient.pol. e.l.
  • et godt kendskab til it-værktøjer på brugerniveau
  • kendskab til og interesse for international handel og internationale forhold.  

Praktikantvilkår

Der er tale om uddannelsespraktik, og den vil blive tilrettelagt på en måde, der tilstræbes at være meritgivende. Ambassaden kan eventuelt via sine kontakter bistå med boligsøgning. Der ydes et mindre tilskud til boligudgifter.

Ansøgning

Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis og/eller karakterudskrifter sendes til tinhyl@um.dk

Såfremt du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte handelsråd Tine Hylleberg på +47 22 54 08 03 / tinhyl@um.dk eller en af de nuværende praktikanter Anders Jakobsen på +47 22540709 /andeja@um.dk eller Josefine Kragerud på +47 22540807/ joskra@um.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 10. september 2017, men vi holder løbende samtaler, og derfor opfordres du til at søge god tid i forvejen.

Kontakt en eksportrådgiver

Leder af handelsafdelingen Joakim Larsen
Tlf.: + 47 22 54 08 03
E-mail: joalar@um.dk

Eksportrådgiver Henrik Visby
Tlf.: + 47 22 54 07 93
E-mail: henvis@um.dk

Eksportrådgiver Axel Christian Klafstad
Tlf.: + 47 22 54 07 92
E-mail: axekla@um.dk

Eksportrådgiver Kalle Bartholin Nielsen 
Tlf.: + 47 22 54 07 97
E-mail: kalnie@um.dk

 

Danmarks ambassade
Olav Kyrres gate 7
0273 Oslo
Tlf.: +47 22 54 08 00
E-mail: oslamb@um.dk