Spring til indhold

Sektorer i fokus

Norge er et attraktivt marked for dansk erhvervsliv og er let tilgængeligt sprogligt såvel som kulturelt. Vi har gode og tætte relationer til Norge, og vi er vellidte i markedet.

Byggeri og anlæg

Udviklingen på det norske bygge- og anlægsmarked er blandt andet baseret på en stigning i det norske indbyggertal og et demografisk skift, som betyder, at Norges store byer vil vokse betragteligt de kommende årtier. Således forventes det f.eks., at Oslo skal huse 790.000 indbyggere i 2030 sammenlignet med 587.000 i 2010. Tilsvarende gør sig gældende i Trondheim, Bergen og Stavanger og i mange andre af Norges større byområder.

Der er tale om en betydelig samfundsudvikling. Kapaciteten i både offentlig og privat regi er utilstrækkelig til at imødekomme fremtidige behov, både hvad angår volumen og standard. Derfor skal der investeres massivt de kommende år. I kommunalt regi forventer f.eks. Oslo Kommune at investere op mod NOK 18 mia. i nyt skolebyggeri i perioden 2012 – 2022. For at dække den stigende efterspørgsel efter privatboliger skal der på landsplan frem mod 2020 bygges 38.000 nye boliger årligt.


 

""

 


Miljø og energi

I bestræbelserne på at fremme en miljøvenlig omlægning af energiproduktionen og -forbruget i Norge har man etableret statsforetagendet ENOVA. Målet er, at det skal være lettere at vælge enkle, energieffektive og miljørigtige løsninger. Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF) præsenterede i 2009 rapporten Klimakur 2020 som indeholder tiltag og virkemidler til at nå de norske klimamål frem mod 2020. Sol- og bioenergi er aktuelle emner i Norge, ligesom der foregår forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på at udnytte bølge- og tidevandsenergi samt saltindholdet i havet. Udover energiproduktionen har energiforbruget fået ekstra megen bevågenhed, og det er særligt energieffektivisering indenfor byggeri, der er fokus på. Danske eksportører af produkter til energibesparelse og el-produktion på basis af andre vedvarende energikilder end vand, menes at have gode muligheder for at deltage i denne proces.


 

 ""

 


Industri

Danske underleverandører har et godt ry i markedet grundet stor fleksibilitet, pålidelige leverancer samt højt kompetenceniveau. Det er kvaliteter og konkurrencefordele der bør arbejdes med overfor relevante norske kundeemner for at skabe afsætning. Det er meget afgørende, at der løbende gøres en stor indsats for at skabe relevante netværk og relationer. Denne proces kan for mange danske virksomheder føles langsommelig og trættende, men den er helt afgørende at bruge ressourcer på - både med henblik på at være leverandør på den korte bane, men absolut også på den lange bane.


 

"" 
Detailsektoren i Norge

Danske produkter respekteres for bl.a. kvalitet, design og funktionalitet. Prisen er noget højere end i Danmark, men der er også større omkostninger ved at bearbejde norske kunder. Der er en stigenden tendens mod kædedannelse, men der er fortsat mange enkeltstående butikker indenfor møbler & interiør og mode & design. Til kæderne skal der oftest leveres til et centrallager, hvorfra kæderne selv arrangerer videre transport til de enkelte butikker.

I Norge er der er ikke importafgift på møbler & interiør samt mode & design, som importeres fra EU, men der kan være importafgift på produkter fra andre lande. Der er 5-6 møbelbutikskæder og 8-10 større interiørkæder og dertil fortsat mange enkeltstående møbelbutikker og interiørbutikker. Indenfor mode og design er der rigtig mange kæder, men også mange enkeltstående butikker.

Danmark eksporterer fødevarer til Norge for godt DKK 4 mia. årligt. Især store spillere som: Arla Foods, Tulip, Hatting Bageri og Carlsberg biddrager med en stor andel, men der er også mange mindre danske leverandører. Norge anvender importværn – i form af eksempelvis told og afgifter - overfor import af produkter, der produceres i Norge, dels for at sikre en høj grad af selvforsyningssikkerhed, dels for at støtte beskæftigelsen i landbrugs- og fødevareerhvervene.

 

""

Sektorgrupper

Dansk Olie & Gas Klub

Dansk Olie & Gas Klub skal i Norge skabe rammer for danske virksomheder, læs mere her.

 

Byggeri og anlæg i Norden-Baltikum

Ambassaderne i Norden-Baltikum er gået sammen om at satse på bygge- og anlægssektoren, læs mere her.

Kontakt en eksportrådgiver

Eksportrådgivere i Norge

Handelsråd Tine Hylleberg
Tlf.: + 47 22 54 08 03
E-mail: tinhyl@um.dk

Eksportrådgiver Henrik Visby
Tlf.: + 47 22 54 07 93
E-mail: henvis@um.dk

Eksportrådgiver Kalle Bartholin 
Tlf.: + 47 22 54 07 97
E-mail: kalnie@m.dk

 

Norden-Baltikum

 

Estland

 

Finland

 

Island

 

Letland

 

Litauen

 

Sverige

 

Eksportrådet i Udenrigsministeriet