Spring til indhold

Satspuljepartier indgår aftale om 12 nye initiativer målrettet LGBTI-personer

11.01.2018  10:26

Regeringen afsatte sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) 25 mio. kr. til indsatser, der skal øge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Parterne er nu blevet enige om at udmønte bevillingen i 12 konkrete initiativer.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat en samlet ramme på 25 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen for at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Ligestillingsminister Karen Ellemann og satspuljepartierne har efterfølgende drøftet udmøntningen af bevillingen og er blevet enige om i alt 12 nye initiativer, der skal udgøre rammen for en kommende handlingsplan på området.

”LGBTI-personer er en særligt udsat gruppe, der ofte kan opleve isolation, utryghed og mistrivsel, der i den grad kræver, at vi som samfund gør en særlig indsats for dem. Jeg er derfor glad for, at partierne bag satspuljen nu er enige om 12 konkrete initiativer, der målrettet styrker vores indsats for at øge tryghed, trivsel og lige muligheder,” siger ligestillingsminister Karen Ellemann, der har det koordinerende ansvar for LGBTI-området på tværs af regeringen.

Med aftalen styrker partierne støtten og rådgivningen til LGBTI-personer, herunder til særligt udsatte grupper.  Derudover iværksættes en række initiativer på sundhedsområdet. Initiativerne skal bl.a. styrke indsatsen i almen praksis samt styrke viden og rådgivning til LGBTI-personer selv, de pårørende og sundhedspersonalet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over aftalens fokus på sundhed:

”LGBTI-personer kan føle sig stemplet eller mistænkeliggjort, også i deres møde med sundhedsvæsenet. Det skal vi forhindre. Jeg glæder mig derfor over, at satspuljepartierne er enige om at prioritere hele seks initiativer, som skal være med til at skabe en bedre og mere respektfuld sundhedsindsats over for LGBTI-personer. Det vil forhåbentlig bidrage til bedre sundhed og trivsel,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Initiativerne fokuserer desuden på at bekæmpe fordomme, fremme åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet samt at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt.

Læs aftalen her

Kontakt: Casper Steen Pedersen, presse- & kommunikationsrådgiver, Udenrigsministeriet, castpe@um.dk, +4533920427

Yderligere oplysninger:
Satspuljepartierne bag aftalen kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Mads Fuglede, ligestillingsordfører, Venstre tlf.: 33374511
Orla Østerby, socialordfører, Det Konservative Folkeparti tlf.: 33374204
May-Britt Kattrup, ligestillingsordfører, Liberal Alliance, tlf.: 61624574
Karina Adsbøl, ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.:  61625190
Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører, Socialdemokraterne, tlf.: 61625191
Rasmus Nordqvist, LGBTQI-ordfører, Alternativet, tlf.: 61624655
Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 61624609
Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61624594