Spring til indhold

Hvem vi er

 

Ambassadør Jarl Frijs-Madsen

Ambassaderåd, leder af handelsafdelingen Tine Hylleberg

Eksportrådgivere:
Henrik Visby 
Kalle Bartholin Nielsen
Axel Klafstad

Borgerservice og administration:
Vicekonsul Lene Sørensen
Morten Lodberg
Nina Engkrog
Hanne Reinhold

Politisk sektion:
Anne Zachariassen

Invest in Denmark:
Øystein Sandvik

Praktikanter:
Berit Haugaard Jereminsen
Julie Schroeder