Spring til indhold

Hvem vi er

 

Ambassadør Jarl Frijs-Madsen.

Ambassaderåd, leder af handelsafdelingen Tine Hylleberg

Eksportrådgivere:
Henrik Visby 
Kalle Bartholin Nielsen
Axel Klafstad

Borgerservice mv:
Vicekonsul Lene Sørensen
Morten Lodberg
Nina Engkrog
Hanne Reinhold

Praktikanter:
Berit Haugaard Jereminsen
Julie Schroeder