Spring til indhold

Trade Council søger økonomisk diplomati rådgiver inden for bæredygtig byudvikling i Norden

The Trade Council i Norden-Baltikum ønsker at styrke indsatsen for at fremme danske virksomheders eksportmuligheder på markeder med et væsentligt eksportpotentiale gennem etablering af samarbejde med udenlandske myndigheder.  Med etableringen af en økonomisk rådgiver stilling i Norden er målet at etablere myndighedssamarbejde inden for bæredygtig byudvikling for derigennem at skabe en platform for udbredelse af kendskabet til danske kompetencer og løsninger inden for sektoren.

Om stillingen:

The Trade Council i Norden-Baltikum søger til en nyoprettet stilling en sektorspecialist, der får til opgave at fremme danske styrkepositioner inden for bæredygtig byudvikling i Norden med fokus på Finland, Norge og Sverige. Der er tale om en nyoprettet stilling som lokalt ansat med placering i handelsafdelingen på Danmarks Ambassade i Stockholm.

Som økonomisk diplomati rådgiver får du til opgave at etablere kontakt og opdyrke relationer til relevante lokale myndigheder og aktører inden for byudvikling samt at tilegne dig viden om væsentlige udfordringer inden for området.

Du skal bidrage til at identificere og konkretisere efterspørgslen og potentielle markedsmuligheder for danske virksomheder inden for udvalgte områder i udvalgte kommuner i de tre lande og på den baggrund være medvirkende til at etablere strategiske sektorsamarbejder, hvor danske kommuner, myndigheder og forsyninger kan inddrages. Formålet er at binde den lokale efterspørgsel sammen med udbuddet af danske bæredygtige løsninger, og dermed skabe et kommercielt grundlag for danske virksomheder.

Du vil kunne bygge på ambassadernes eksisterende myndighedskontakter og på samarbejder mellem danske kommuner og lokale myndigheder, ligesom du vil skulle opdyrke nye.

Den regionale tilgang vil udvide markedsmulighederne for danske virksomheder, bidrage til at systematisere og sektorfokusere danske kommuners myndighedssamarbejde i Norden, og understøtte det regionale og sektorfokuserede eksportfremme arbejde i Finland, Norge og Sverige.

Du bidrager således til The Trade Council Norden-Baltikums kommercielle arbejde ved at synliggøre markedsmulighederne for danske leverandører af bæredygtige løsninger.

Du er ansat i handelsafdelingen på ambassaden i Stockholm, og refererer til Danmarks ambassadør i Stockholm. I det daglige arbejde referer du til en styregruppe bestående af de tre nordiske handelschefer samt de involverede danske kommuner og myndigheder. Styregruppen vil kunne sikre en direkte kobling til ambassadernes politiske arbejde og de lokale myndigheder samt en løbende involvering af og samarbejde med de relevante Trade Council kolleger.


Den ideelle kandidat:

Du har en relevant kandidatuddannelse.

Du har erfaring med byer og byudvikling.

Du er velbevandret i offentlige systemer og beslutningsprocesser – primært kommuner.

Du har international erfaring/erfaring fra de nordiske lande.

Du har sans for business og kendskab til private danske aktører og bæredygtige løsninger inden for f.eks. infrastruktur, byggeri, forsyning, transport, digitalisering, miljø, sundhed og klima.

Du er vant til at arbejde med komplekse projekter i komplekse organisationer.

Du er resultatorienteret og arbejder målrettet og selvstændigt med flere bolde i luften.

Du er fleksibel og kan indgå i forskellige teams på tværs af grænser og sektorer.

Der er betydelig rejseaktivitet forbundet med stillingen primært i Finland, Norge, Sverige og Danmark. Arbejdssproget er engelsk og dansk/skandinavisk. Kendskab til et eller flere nordiske sprog er en fordel.

Vilkår

Vi tilbyder en toårig ansættelseskontrakt på lokale vilkår for ansatte på Danmarks Ambassade i Stockholm.

Stillingen vil blive aflønnet efter kvalifikationer.

Hvis stillingen har din interesse, så send din ansøgning inklusive referencer jobstoamb@um.dk  inden den 23. november 2017.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Elisabeth Manford, Handelschef – Danmarks Ambassade I Stockholm: eliman@um.dk +4684067527

For yderligere information om The Trade Council: www.eksportrådet.dk. Om Ambassaderne i Norden: www.sverige.um.dk, www.norge.um.dk, www.finland.um.dk.