Spring til indhold

Borgerservice- og administrations-medarbejder

DANMARKS AMBASSADE I OSLO SØGER BORGERSERVICE- OG ADMINISTRATIONSMEDARBEJDER

Ambassaden søger en ny medarbejder som kan indgå i vores dynamiske borgerservice og administrationsteam. Her vil du sammen med teamets tre øvrige medarbejdere behandle eksempelvis ansøgninger om dansk pas, visum og opholdstilladelser samt yde assistance til danskere i nød, fx i forbindelse med fængslinger, dødsfald og sygdom. Du vil også i stor grad bidrage til besvarelse, både telefonisk og på mail, af borgerhenvendelser om danske forhold (regler for statsborgerskab, pas, visum og finde relevant kontaktinfo).

På det administrative område vil du primært være ansvarlig for varetagelsen af ambassadens elektroniske sagsbehandlings- og arkivsystem, F2, herunder fordeling og journalisering af indkomne mails. Du vil også kunne blive inddraget i lettere regnskabsopgaver.

Eftersom du vil indgå i et lille team er det vigtigt, at du er parat til at dække ind for kollegaer, herunder i ferieperioder samt være åben for løbende at lære nyt.   

Faglige og personlige kvalifikationer

Relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse og nogle års erhvervserfaring vil være en fordel men ikke et krav. Derudover lægger vi vægt på følgende:

  • Du taler og skriver dansk samt har godt kendskab til norsk
  • Du har kendskab til danske forhold og gerne også norske
  • Du behersker brugen af IT og kendskab til elektronisk sagsbehandling og journalisering vil være en fordel
  • Du er udadvendt og serviceorienteret
  • Du er parat til at påtage dig såvel komplekse sager samt mere rutineprægede opgaver
  • Du har gode samarbejdsevner
  • Du er fleksibel og åben for at lære nyt


Ansættelsesvilkår

Der er tale om en deltidsstilling, som på sigt muligvis kan blive opgraderet til en fuldtidsstilling.  Arbejdstiden er 30 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til kvalifikationer som lokalt ansat medarbejder på ambassaden i Oslo. Arbejdssproget er dansk og norsk.


Tiltrædelse

1. december 2018 eller 1. januar 2019. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.


Ansøgning

Ansøgningsfristen er 24. september 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 41 og 42. Du søger stillingen ved at sende din ansøgning til joboslamb@um.dk med cc til ambassaderåd Joakim Larsen: joalar@um.dk. Vi beder om en målrettet og motiveret ansøgning, der også indeholder oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.


Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 


Kontakt

Du kan læse mere om ambassaden i Oslo på: Danmark i Norge. Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Nina Engkrog +47 2254 0804


Om os 

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.