Spring til indhold

Praktik i den politiske sektion

Den danske ambassade i Norge søger to gange årligt en praktikant til den politiske sektion. Praktikopholdet er af 6 måneders varighed med start enten 1. februar eller 1. august. Fristen for at søge er 10. september for start 1. februar og 15. marts for start 1. august.

Ambassaden i Oslo er Danmarks officielle repræsentation i Norge. Arbejdet på ambassaden er meget varieret, og som praktikant vil du få lejlighed til at arbejde med mange forskellige opgaver inden for det politiske område. Stillingen har fokus på norsk indenrigs- og udenrigspolitik som f.eks. sundhed og digitalisering samt NATO, Arktis og multilateralt samarbejde.

Ambassaden lægger vægt på at give den enkelte praktikant stort ansvar. Du får en solid indsigt i norske samfundsforhold og det norske politiske landskab. Der er således tale om et praktikophold, hvor der er stor mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Kvalifikationer
Som praktikant vil du deltage i alle aspekter af det daglige arbejde. Vi lægger derfor vægt på, at du er:

  • fleksibel 
  • god til at skabe dig et overblik 
  • initiativrig 
  • selvstændig 

og har: 

  • en bachelorgrad fra en akademisk videregående uddannelse og læser en relevant samfundsvidenskabelig kandidat f.eks. cand.scient, cand.soc, cand.jur, cand.oecon/cand.polit, el.lign.
  • et godt kendskab til it-værktøjer
  • kendskab og interesse for politisk international handel og internationale forhold.  

Praktikantvilkår
Der er tale om uddannelsespraktik, og den vil blive tilrettelagt på en måde, der tilstræbes at være meritgivende. Ambassaden kan eventuelt via sine kontakter bistå med boligsøgning. Der ydes et mindre tilskud til boligudgifter.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis og/eller karakterudskrifter sendes ambassadens politiske rådgiver Anne Zachariassen på 
annzac@um.dk med kopi til oslamb@um.dk
Såfremt du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Anne Zachariassen på +47 22 54 07 89 / annzac@um.dk

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2019.