Spring til indhold

Praktik i handelsafdelingen

Den danske ambassade i Norge søger to gange årligt to praktikanter til handelsafdelingen. Praktikopholdet er af 6 måneders varighed med start enten 1. februar eller 1. august. Fristen for at søge er 10. september for start 1. februar og 1. april for start 1. august.

Ambassaden i Oslo er Danmarks officielle repræsentation i Norge. Arbejdet på ambassaden er meget varieret, og som praktikant vil du få lejlighed til at arbejde med mange forskellige opgaver: Handel, eksport, økonomisk-politiske samfundsforhold, m.m.

Først og fremmest er der tale om opgaver i handelsafdelingen. For danske virksomheder er Norge et meget attraktivt marked: Landets gode økonomi og de tætte kulturelle bånd til Danmark gør det til et oplagt eksportmarked for danske virksomheder. I ambassadens handelsafdeling, der pt. har en handelsråd og fire eksportrådgivere, består opgaveporteføljen primært af henvendelser fra små og mellemstore virksomheder. De søger eksempelvis assistance til udarbejdelse af markedsanalyser, lokalisering af samarbejdspartnere, døråbning til store nøglekunder, myndighedskontakt og etablering. Dertil kommer udarbejdelse af sektorbeskrivende rapporter, forberedelse af og deltagelse på messer, udarbejdelse af artikler af interesse for dansk erhvervsliv, vedligeholdelse af interne databaser mm.

Ambassaden lægger vægt på at give den enkelte praktikant stort ansvar. Du vil derfor blive inddraget fuldtud i arbejdet. Du får solid indsigt i norske erhvervs- og samfundsforhold samt i virksomheders internationaliseringsproces. Der er således tale om et praktikophold, hvor der er rig mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Kvalifikationer
Som praktikant vil du deltage i alle aspekter af det daglige arbejde. Vi lægger derfor vægt på, at du er:

  • fleksibel
  • god til at skabe dig et overblik 
  • initiativrig
  • selvstændig 

og har: 

  • en bachelorgrad fra en akademisk videregående uddannelse og læser til cand.merc., cand.oecon., cand.negot., cand.scient.pol. e.l. 
  • et godt kendskab til it-værktøjer 
  • kendskab til og interesse for international handel og internationale forhold.  

Praktikantvilkår
Der er tale om uddannelsespraktik, og den vil blive tilrettelagt på en måde, der tilstræbes at være meritgivende. Ambassaden kan eventuelt via sine kontakter bistå med boligsøgning. Der ydes et mindre tilskud til boligudgifter.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis og/eller karakterudskrifter sendes til ambassadens souschef Joakim Larsen på joalar@um.dk med kopi til oslamb@um.dk
Såfremt du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Joakim Larsen på +47 22 54 08 03 / joalar@um.dk 

Ansøgningsfristen er den 1. april 2019.