Spring til indhold

Pas

Ambassaden tager kun imod tidsbestilte henvendelser ved udstedelse og fornyelse af pas. 

Fra 1. januar 2012 har nye danske pas indeholdt digitalt foto, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Udstedelsen kræver særligt udstyr til optagelse af de biometriske data. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der har adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

 

Af denne grund er det i Norge først og fremmest på ambassaden i Oslo, du kan søge om nyt pas.

NB. Venligst bemærk, at henvendelser til ambassaden vedrørende udstedelse og fornyelse af pas kræver tidsbestilling, se nærmere under fanen: "Udstedelse og fornyelse af pas i OSLO" i venstre spalte.

Der er dog visse andre muligheder:

Ambassaden har tre mobile "paskufferter" til rådighed, som permanent er til stede i Bergen og Stavanger, og på skift til stede i Trondheim og Tromsø:

Stavanger: Permanent til stede.

Bergen: Permanent til stede.

Trondheim: Den mobile "paskuffert" er til stede 26. juni 2019 - 09. januar 2020.

Tromsø: Den mobile "paskuffert" er til stede 16. januar 2019 -  19. juni 2019.

Det betyder, at du i disse perioder kan søge alle typer danske pas i de tre byer. 

De fleste konsulater kan stadig udstede provisoriske pas (nødpas) og forlænge gyldighedstiden af et pas.

Det er muligt at få pas til børn under 12 år på de konsulater, som ligger mere end 100 km fra Oslo.

Selvom du har fast bopæl i Norge, kan du få pas udstedt hos enhver kommune i Danmark. Det er tilmed betydeligt billigere end at få pas på ambassaden i Oslo eller konsulaterne i Norge. 

Under Pas i venstre spalte kan du vælge den mulighed, der passer bedst til dine behov.

Gebyr for pas er - uanset alder - NOK 1.260.

Læs mere

Pasekspedtionen på Danmarks ambassade i Oslo er åben mandag-fredag kl. 09 - 13. 

 

Hvor og hvornår du finder os 


Danske konsulater i Norge