Spring til indhold

Skat i Norge

Norge har et kildeskattesystem, men det er ikke helt identisk med det danske. Skat af indkomst er lavere end i Danmark.

Nordisk eTax kan du finde oplysninger om skatteforholdene i de nordiske lande.

Det anbefales at indhente nærmere oplysninger vedrørende skat fra det lokale skattekontor i Norge eller på www.skatteetaten.no/, hvor du bl.a. kan hente skemaet til ansøgning om skattekort.