Spring til indhold

Statsborgerskab

Dansk statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse om reglerne for dansk statsborgerskab ( også kaldt indfødsret).

Bevarelse af/bevis for dansk statsborgerskab
Generelt gælder, at personer, der er født af danske forældre i udlandet og aldrig har boet i Danmark eller har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med landet, taber deres danske statsborgerskab (indfødsret) ved det fyldte 22. år, medmindre personen derved bliver statsløs.

Der er dog en særlig lovgivning i forbindelse med at bo i et af de andre nordiske lande. Den betyder, at personer, der har haft bopæl i et andet nordisk land i sammenlagt mindst 7 år før det fyldte 22 år, bevarer deres danske statsborgerskab.

Alligevel anbefales det, at man søger om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab, da det senere i livet kan være vanskeligt at dokumentere sin danske indfødsret. Det fremgår f.eks. ikke automatisk i det danske CPR-register, at man har boet i et andet nordisk land.

Ansøgning om bevis for bevarelse af dansk indfødsret indgives direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som anbefaler at ansøgningen indgives mellem det fyldte 21. og 22. år. Sagsbehandlingstiden fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Læs mere om indgivelse af ansøgning om statsborgerskabsbeviser, indgivelse af ansøgning, sagsbehandlingstid m.m. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:
Bevis for dansk statsborgerskab
Bevarelse af dansk statsborgerskab

Norsk statsborgerskab
Når du søger norsk statsborgerskab, mister du dit danske statsborgerskab, da Norge ikke tillader dobbelt statsborgerskab.

De norske myndigheder kræver dokumentation for, at du har frasagt dig dit danske statsborgerskab. Den får du ved at sende en mail til Udlændinge- og Integrationsministeriet: uibm@uibm.dk med anmodning om at blive løst fra dit danske statsborgerskab.

Du kan også sende brev til
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK- 1216 København K
(Tlf. +45 6198 4000)

Du skal vedlægge:

1 Kopi af din egen fødselsattest
2 Bostedsattest
3 Kopi af dit danske pas
4 Dokumentation for, at du har søgt om norsk statsborgerskab.
5 Dansk statsborgerretsbevis hvis du har. Ellers kopi af dine forældres fødselsattest (kontakt evt. borgerservice eller kirkekontor der hvor forældre er født) og deres evt vielsesattest.
6 Oplys dit fulde navn og din nuværende adressse samt dit evt. danske cpr.nr

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser (feb. 2016), at sagsbehandlingstiden for løsning fra dansk statsborgerskab er 6 måneder .