Spring til indhold

Sektorer i fokus

Norge er et attraktivt marked for dansk erhvervsliv og er let tilgængeligt sprogligt såvel som kulturelt. Vi har gode og tætte relationer til Norge, og vi er vellidte i markedet.

Byggeri og anlæg
Den norske byggesektor har oplevet vækst siden finanskrisen og er på nuværende tidspunkt præget af rekordhøj aktivitet. I 2016 omsatte den norske bygge- og anlægssektor for 350 milliarder DKK, og ifølge tal fra brancheorganisationen, Byggenæringens Landsforening, så forventes det samlede bygge- og anlægsmarked i Norge at vokse med 2,2% i 2017 og 4% i 2018. Væksten er i særdeleshed skabt ved renoveringsmarkedet for eksisterende boliger, som trækker op med positive vækstrater de kommende år. I 2016 eksporterede Danmark varer og tjenester til Norge indenfor bygge- og anlægsbranchen for 4,6 milliarder. 
Fra dansk synspunkt er det særligt interessant at Norge generelt ligger bagud i forhold til mange andre europæiske lande mht. at gennemføre energieffektiviseringstiltag. Samtidig er der i løbet af de seneste år til stadighed fokus på energieffektivt byggeri, særligt i den offentlige sektor, hvor nationale og regionale krav til energieffektivisering af den norske bygge sektor er steget kraftig.

Overordnet er der tale om en betydelig samfundsudvikling. Kapaciteten i både offentlig og privat regi er utilstrækkelig til at imødekomme fremtidige behov, både hvad angår volumen og standard. Udviklingen på det norske bygge- og anlægsmarked er blandt andet baseret på en stigning i det norske indbyggertal og et demografisk skift, som betyder, at Norges store byer vil vokse betragteligt de kommende årtier. Således forventes det f.eks., at Oslo skal huse 790.000 indbyggere i 2030 sammenlignet med 669.060 i 2017. Tilsvarende gør sig gældende i Trondheim, Bergen og Stavanger og i mange andre af Norges større byområder.

Derfor skal der også i de kommende år investeres store summer. Blandt andet vil der blive investeret 88,6 mrd. NOK årlig (fra 2018-2029) som en del af den nationale transportplan. I den forbindelse efterspørger norske aktører innovative og energieffektive løsninger, kvalitet og dansk design.

Hvis du vil vide mere kontakt Henrik Visby, e-mail: henvis@um.dk /dir. +47 22 54 07 93/ mobil +47 41 52 90 38)

 

''

Energi og industri  
I bestræbelserne på at fremme en miljøvenlig omlægning af energiproduktionen og -forbruget i Norge har man etableret statsforetagendet ENOVA. Målet er, at det skal være lettere at vælge enkle, energieffektive og miljørigtige løsninger. Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF) præsenterede i 2009 rapporten Klimakur 2020 som indeholder tiltag og virkemidler til at nå de norske klimamål frem mod 2020. Sol- og bioenergi er aktuelle emner i Norge, ligesom der foregår forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på at udnytte bølge- og tidevandsenergi samt saltindholdet i havet. Udover energiproduktionen har energiforbruget fået ekstra megen bevågenhed, og det er særligt energieffektivisering indenfor byggeri, der er fokus på. Danske eksportører af produkter til energibesparelse og el-produktion på basis af andre vedvarende energikilder end vand, menes at have gode muligheder for at deltage i denne proces.

Hvis du vil vide mere kontakt Axel Klafstad, e-mail: axekla@um.dk/ dir. +47 22 54 07 98/ mobil +47 92 80 85 10)

 

 ''

Maritim
Norges maritime sektor er en af landets største og absolut vigtigste. Den står for 38% af den samlede fastlandseksport , hvilket svarer til omkring 88 mia. NOK. Eksporten fordeles på ca. 60% rederier, hvoraf der primært er tale om deepsea, og ca 40% på værfter og udstyrsleverandører. I 2016 eksporterede Danmark varer og tjenester til Norge for næsten 90 mia. NOK – heraf udgjorde den danske maritime sektor (Det Blå Danmark) ca. 25% af den samlede eksport. 
Den norske maritime sektor er domineret af regionale og specialiserede klynger, hvilket er unikt i det maritime verdensbillede. Der er i alt 8 maritime klynger, hvoraf Nordvest og Bergen er de mest stabile, mens Stavanger og Sør-Norge er de hårdest ramte af den norske oliekrise, da disse klynger traditionelt beskæftiger sig indenfor oliebranchen. Selvom den maritime sektor i Norge ofte forbindes med oliebranchen, så er Grøn Skibsfart dog en meget vigtig bidragsyder til klimaomstillingen, som Norge har forpligtet sig til iht. Parisaftalen i 2015. Norge ønsker at have en ledende international rolle indenfor Grøn Shipping.
The Trade Council ser især muligheder for danske virksomheder i Norge på følgende områder indenfor den maritime sektor; Nærshipping, Grøn Shipping og Skibsbygning. Baseret på møder med en række værfter og rederier i Norge, har ambassaden noteret sig, at der særligt efterspørges stål produkter (svejsning, fræsning, drejning), overfladebehandling (epoxy, sandblæsning, maling), ventiler, vibrationsdæmpere og, måske mest af alt, løsninger som kan reducere udslip, driftsforbrug og øge miljøprofilen på skibene.   

Hvis du vil vide mere kontakt Axel Klafstad, e-mail: axekla@um.dk/ dir. +47 22 54 07 98/ mobil +47 92 80 85 10)

'' 
E-handel 

Det norske marked for e-handel vokser år for år i både omsætning og volumenen. I tillæg til dette er nordmænd de, der køber for mest pr. ordre på nettet – ca. NOK 3.200 i gennemsnit pr. ordre. Det giver danske virksomheder adgang til et marked i vækst og et meget købestærkt publikum.

Nordmænd køber mest elektronik, sportsudstyr og tøj på nettet, og 39 % handler i gennemsnit 1 gang i måneden, men hele 14% handler 2-3 gange om måneden på nettet. At det norske marked har potentiale for vækst ses ved at kun 13% af e-handel til Norge kommer fra Danmark. Og det på et marked som totalt udgør NOK 11 milliarder.

De norske forbrugere er let tilgængelige online, da 97% af befolkningen har adgang til internettet – enten som LAN eller trådløst.

350-kr-regel
Som dansk eksportportør til Norge, kan du momsfrit sende varer til dine kunder, så længe den enkelte ordre ikke overstiger NOK 350,00.

Vil du i gang med e-handel til Norge, så tag kontakt med eksportrådgiver Kalle Bartholin Nielsen, e-mail: kalnie@um.dk / dir. + 47 22 54 07 97 / mobil +47 90 22 91 55

  

Sektorgrupper

Dansk Olie & Gas Klub

Dansk Olie & Gas Klub skal i Norge skabe rammer for danske virksomheder, læs mere her.

 

Byggeri og anlæg i Norden-Baltikum

Ambassaderne i Norden-Baltikum er gået sammen om at satse på bygge- og anlægssektoren, læs mere her.

Kontakt en eksportrådgiver

Eksportrådgivere i Norge

Leder af handelsafdelingen Joakim Larsen
Tlf.: + 47 22 54 08 03
E-mail: joalar@um.dk

Eksportrådgiver Henrik Visby
Tlf.: + 47 22 54 07 93
E-mail: henvis@um.dk

Eksportrådgiver Kalle Bartholin 
Tlf.: + 47 22 54 07 97
E-mail: kalnie@m.dk

 

Eksportrådgiver Axel Christian Klafstad

Tlf.: + 47 22 54 07 98
E-mail: axekla@um.dk

 

Eksportrådgiver Mia Louise Kråkstad
Tlf.: +47 22 54 07 99
E-mail: miakra@um.dk

Norden-Baltikum

 

Estland

 

Finland

 

Island

 

Letland

 

Litauen

 

Sverige

 

The Trade Council i Udenrigsministeriet