Spring til indhold

Markant dansk hjælp til flygtningene fra krisen i Etiopien

30.11.2020  12:09
Danmark yder nu et bidrag på 60 mio. kr. til humanitære indsatser i forbindelse med den voldsomme konflikt i det nordlige Etiopien. Desuden udsender Beredskabsstyrelsen mandskab til opbygning af flygtningelejre i Sudan.

Den væbnede konfrontation i Etiopiens nordlige delstat, Tigray, forværres dag for dag med massive konsekvenser for befolkningen og nabolandene. Det har sat gang i en flygtningestrøm mod især nabolandet Sudan. Ifølge FN’s Flygtningeorganisation UNHCR er over 40.000 mennesker nu flygtet over grænsen, og det frygtes, at tallet kan nå 200.000 i løbet af det kommende halve år. Et ukendt men formentlig stort antal mennesker er også drevet på flugt internt i Etiopien. De humanitære behov er allerede store og vil kun stige. 

”Jeg er dybt bekymret over situationen i Etiopien, der på fuld styrke er på vej ud af kontrol. Det er en ulykkelig situation for de titusindvis af mennesker, der er på flugt fra meget voldsomme overgreb. Vi har en forpligtelse til at hjælpe dem. Derfor bidrager vi nu både til at bistå de mange flygtninge i Sudan og til at få akut hjælp frem til de tusinder af nødlidende i det nordlige Etiopien,” siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Af den humanitære hjælp går 20 mio. kr. til UNHCR’s indsatser i Sudan, mens 40 mio. er afsat til akut nødhjælp i og omkring Tigray. Det vil omfatte 20 mio. kr. til den Internationale Røde Kors Komité og 20 mio. kr. til FN’s humanitære landefond i Etiopien. Støtten vil bidrage til at sikre beskyttelse af civile, bringe familier sammen, få akutte forsyninger frem til sundhedsklinikker og hospitaler samt fødevarer og anden nødhjælp til de mange nødlidende. 

Derudover ydes gennem Beredskabsstyrelsen et bidrag til opbygning af én ud af tre lejre for FN’s nødhjælpsarbejdere i det østlige Sudan, som står for at tage imod flygtningene fra Etiopien. Bidraget vil finansiere udsendelse af personel og materiel. Beredskabsstyrelsen vil snarest udsende én af beredskabsstyrelsens Medium Basecamps samt 1 teamleder og 2 lejrteknikere til opstilling og drift af én af de tre lejre. Teamet forventes udsendt snarest muligt. 
 
”FN har bedt om støtte til den akutte og alvorlige flygtningekrise. Derfor sender Beredskabsstyrelsen nu personel og materiel af sted til opbygning af én lejr i det østlige Sudan,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.
 
Fra dansk side opfordres der til at nedtrappe de væbnede kampe, beskytte civile og sikre respekt for menneskerettigheder og humanitær adgang. Samtidig arbejdes der fra EU’s side på at igangsættelse en politisk proces internt i Etiopien, som respekterer landets enhed, stabilitet samt sikrer fredelige relationer til alle nabolandene.
 
For yderligere information kontakt:
Pressevagten Udenrigsministeriet, pressevagten@um.dk, tlf: 6197 9247
Pressevagten Forsvarsministeriet, presse@fmn.dk