Spring til indhold

ANBEFALET FRIST FOR AFGIVELSE AF BREVSTEMME

Under henvisning til at brevstemmer skal være de pågældende kommunalbestyrelser i hænde senest onsdag den 17. juni 2015, så brevstemmerne kan nå frem til det aktuelle afstemningssted i Danmark senest torsdag den 18. juni 2015 inden afstemningens begyndelse kl. 09:00, anbefales det, at der ved afgivelse af stemme i Norge tages hensyn hertil.

                                  

Det anbefales således, at der så vidt muligt stemmes senest fredag den 12. juni 2015, idet post til Danmark erfaringsmæssigt kan tage 2 til 3 dage.