Spring til indhold

STILLINGSOPSLAG

DANMARKS AMBASSADE I OSLO SØGER PA TIL AMBASSADØREN/BORGERSERVICEMEDARBEJDER

Ambassaden søger en erfaren Personal Assistant (PA) til ambassadøren, som også skal indgå i vores dynamiske borgerserviceteam med sagsbehandlingsopgaver.

Som PA for ambassadøren vil du bl.a. bistå med research, forberedelse af præsentationer, møde- og rejseplanlægning og håndtering af arrangementer i Danmarks Residens i Oslo.

 

Arbejdet medfører kontakt med norske samarbejdspartnere, både private og offentlige, herunder især det norske Utenrikssdepartement samt med andre ambassader i Oslo. Du vil også bistå ved besøg i Norge af repræsentanter fra Danmarks regering, folketingsudvalg samt Kongehuset.

 

Ud over arbejdet som PA for ambassadøren vil du sammen med borgerserviceteamet behandle bl.a. ansøgninger om dansk pas, visum og opholdstilladelser samt yde assistance til danskere i nød, fx. i forbindelse med fængslinger, dødsfald og sygdom. Du vil også dagligt bidrage til besvarelse af borgerhenvendelser om danske forhold.

 

Faglige og personlige kvalifikationer

Relevant videregående uddannelse samt nogle års erhvervserfaring med nogle af ovenstående opgaver vil være en fordel.

 

Derudover lægger vi vægt på:

 

·         Du er struktureret og klarer at håndtere flere opgaver ad gangen

·         Du har kendskab til danske forhold

·         Du behersker Microsoft Office programmer, god IT-forståelse

·         Du er udadvendt og leverer service på højt niveau

·         Du er parat til at påtage dig såvel komplekse sager samt mere rutineprægede opgaver

·         Du har gode samarbejdsevner

·         Du er fleksibel og åben for at lære nyt

·         Du har gode kundskaber i dansk og engelsk, både i skrift og tale. Norsk er en fordel, men ikke et krav.

 

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til kvalifikationer og i øvrigt følge vilkårene som lokalt ansat medarbejder på ambassaden i Oslo. Arbejdssproget er primært dansk og norsk. Kommunikation med andre ambassader er dog typisk på engelsk.

 

Tiltrædelse

Tiltrædelse 1. juni, eventuelt lidt tidligere. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder. 

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 22. marts 2021. Du søger stillingen ved at sende din ansøgning til joboslamb@um.dk.

 

Vi beder om en målrettet og motiveret ansøgning, der også indeholder oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, referencer m.v.

Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

 

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Kontakt

Du kan læse mere om ambassaden i Oslo på Danmark i Norge. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Nina Engkrog på tlf.: +47 2254 0804.

 

Om os

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.

 et text