Spring til indhold

Ambassaden søker en Politisk Medarbeider

Norge og Danmark er tette samarbeidspartnere, og landene deler et felles verdisett og utenrikspolitiske mål. De to samfunnene er like hverandre og blir ofte inspirert av hverandre på en rekke politiske områder. Danmarks Ambassade i Oslo følger norsk utenriks- og innenrikspolitikk og arbeider tett sammen med alle de sentrale myndighetene i Norge. Vi søker nå en politisk medarbeider, ansatt lokalt av ambassaden til å være en drivkraft i dette arbeidet. 

Stillingen som politisk medarbeider på ambassaden vil inneha et bredt spekter av oppgaver, deriblant utarbeidelse av analyser knyttet til spørsmål rundt norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, utviklingspolitikk, samt EU/EØS spørsmål. På det innenrikspolitiske området er det ofte fokus på klima, utlendingspolitikk og helsepolitikk. Videre vil stillingen ha en stor grad av involvering ved besøk fra Danmark, ofte på Statsråd eller Folketingsnivå (Storting), samt være en viktig bidragsyter til ambassadens arrangementer. Arbeidet utføres i tett samarbeid med Ambassadøren, Ambassaderåden og kollegaer fra de øvrige avdelingene på ambassaden. 

Vi forventer at du innehar en mastergrad i et relevant fag (Samfunnsfag, Politikk, el.) fra Universitet eller Høyskole i Danmark eller Norge, gjerne supplert med internasjonal erfaring. Du har interesse og kunnskap om internasjonal og norsk politikk, samt noen års arbeidserfaring. Du trives med en dynamisk arbeidsdag hvor oppgavene kan variere fra dag til dag. Stillingen innebærer noe reiseaktivitet i Norge, til Danmark og de nordiske land. 

Det forventes gode formuleringsevner på dansk og engelsk, samt evne til å analysere komplekse problemstillinger.
 
Ansettelsesvilkår:
Det er en fulltidsstilling med 37 timers arbeidsuke. Lønn og ansettelsesvilkår vil være i henhold til dine kvalifikasjoner og følge de gjeldende retningslinjer for lokalt ansatte på ambassaden i Oslo. Arbeidsspråk er Dansk og Norsk.

Oppstart:
Ønsket oppstart er 1 oktober eller tidligere hvis mulig. Ansettelsen krever sikkerhetsklarering fra Danske myndigheter.
 
Søknadsfrist:
Søknadsfrist er 15. juni. Samtaler vil avholdes i uke 27 eller 28. Søknad og CV sendes til joboslamb@um.dk med kopi til nineng@um.dk. Vi vil gjerne at søknadsbrevet forteller hvorfor du søker denne stillingen og hva som motiverer deg til å søke, samt å kort beskrive hvordan dine kvalifikasjoner og erfaring passer med stillingen. Søknader uten søknadsbrev vil ikke bli vurdert. 

Danmarks Ambassade ønsker å fremme likestilling og mangfold. Derfor oppfordres alle kvalifiserte og interesserte søkere, uansett alder, kjønn, religion og etnisk tilhørighet til å søke stillingen. 

Du kan lese mer om ambassaden i Oslo på vår hjemmeside. Ved spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Anne Zachariassen på +47 22 54 07 89.

Om oss
Ambassaden i Oslo er en del av dansk utenrikstjeneste. Utenrikstjenestens formål er å arbeide for å ivareta Danmarks interesser og verdier internasjonalt på en måte som fremmer frihet, trygghet og velstand for alle dansker, samt en fredelig og rettferdig verden med utvikling og økonomisk vekst for alle. I Utenrikstjenestens visjon inngår at vi skal være bredt respektert som en kompetent, effektiv utadvendt service organisasjon, og en attraktiv og ideskapende arbeidsplass som sikrer stor grad av tilfredshet hos vår medarbeidere og målrettet kompetanseutvikling. Vi har som felles verdier at vi som enkeltpersoner og organisasjon arbeider på grunnlag av musikalitet, åpenhet, profesjonalisme, handlekraft og arbeidsglede.