Spring til indhold

Praktik i handelsafdelingen

Den danske ambassade i Norge søger to gange årligt to praktikanter til handelsafdelingen/Trade Council. Her vil du blive tilknyttet en af handelsafdelingens hovedområder, Urban Solutions, Health, Tech eller Industry & Energy. Praktikopholdet er af 6 måneders varighed med start enten 1. februar eller 1. august. Fristen for at søge er 1. november for start 1. februar og 1. april for start 1. august. Vi læser ansøgninger løbende.

Om Trade Council
Trade Council er en essentiel del af Udenrigsministeriet og har til opgave at bistå danske virksomheder inden for eksport, internationalisering samt investeringsfremme. The Trade Council på ambassaden i Oslo har derved primært til formål at hjælpe danske virksomheder med at udvide eller opbygge aktiviteter på det norske marked. Vi agerer som partnere og rådgivere og assisterer med bl.a. strategiudvikling, identifikation af samarbejdspartnere, udarbejdelse af markedsanalyser og kontakt til potentielle kunder samt til myndigheder.

Om jobbet
Der er et tæt samarbejde på ambassaden, hvor der lægges vægt på at inddrage praktikanterne i alle aspekter af arbejdsopgaverne. Du vil som praktikant få tildelt et stort ansvar fra første dag og skal derfor forvente en stejl læringskurve. Dine opgaver omfatter bl.a. desk og field research, mødedeltagelse, udarbejdelse af analyser samt kundekontakt. Derudover kan deltagelse i messer og events forekomme samt forskelligartede business cases afhængig af kunden.

Et praktikophold i handelsafdelingen byder på stor indsigt i de forhold, der knytter sig til international handel og internationalisering. Du får en unik mulighed for på nært hold at opleve de udfordringer danske virksomheder står overfor på det norske marked samt kendskab til den daglige arbejdsgang på en ambassade.

Kvalifikationer
Som praktikant vil du deltage i alle aspekter af det daglige arbejde. Vi lægger derfor vægt på, at du er:

  • Fleksibel
  • God til at skabe dig et overblik
  • Initiativrig
  • Selvstændig

Udover ovenstående kræves det, at du er i gang med en bachelorgrad eller en kandidat fra en akademisk, videregående uddannelse og studerer Erhvervsøkonomi eller lignende, cand.merc., cand.oecon., cand.negot., cand.scient.pol. e.l.  Yderligere vil et godt kendskab til it-værktøjer samt kendskab til og interesse for international handel og internationale forhold være en fordel.  

Praktikantvilkår
Der er tale om uddannelsespraktik, og den vil blive tilrettelagt på en måde, der tilstræbes, at være meritgivende. Vi planlægger dit praktikophold i fællesskab og imødekommer de områder, du synes er spændende.
Ambassaden kan eventuelt via sine kontakter bistå med boligsøgning. Der ydes et mindre tilskud til boligudgifter.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis og/eller karakterudskrifter sendes til ambassadens souschef Joakim Larsen på joalar@um.dk med kopi til oslamb@um.dk
Såfremt du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Joakim Larsen på +47 22 54 08 03 / joalar@um.dk.
Ansøgningsfristen er den 1. november 2019. Vi gennemgår ansøgninger løbende.