Spring til indhold

Praktik i handelsafdelingen

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med international handel og internationale forhold i et af Danmarks tætteste samarbejdslande?

Den danske ambassade i Norge søger to praktikanter til handelsafdelingen. Her vil du blive tilknyttet en eller flere af handelsafdelingens hovedområder: Urban Solutions, Health, Tech eller Industry, Energy & Environment. Praktikopholdet starter den 31. juli 2021 med varighed til udgangen af januar 2022.

Historisk set har Danmark og Norge tætte relationer og derfor et tæt samarbejde – både blandt de kongelige, regeringerne og erhvervsaktørerne. Det betyder også, at vi har travlt på ambassaden med en masse spændende opgaver. Derudover byder Norge på en smuk natur, gode muligheder for ski, et herligt sprog og venlige mennesker.

Om handelsafdelingen
Handelsafdelingen er en essentiel del af Udenrigsministeriet og har til opgave at bistå danske virksomheder inden for eksport, internationalisering samt investeringsfremme. Handelsafdelingen på ambassaden i Oslo har primært til formål at hjælpe danske virksomheder med at udvide eller opbygge aktiviteter på det norske marked. Vi agerer som partnere og rådgivere, og assisterer med bl.a. strategiudvikling, identifikation af samarbejdspartnere, udarbejdelse af analyser og rapporter samt kontakt til potentielle kunder og myndigheder.

Om jobbet
Der er et tæt samarbejde på ambassaden, hvor der lægges vægt på at inddrage praktikanterne i alle aspekter af arbejdsopgaverne, som tilrettelægges efter dine interesser. Du vil som praktikant få tildelt et stort ansvar fra første dag og skal derfor forvente en stejl læringskurve. Vi laver mange sociale ting sammen og sætter pris at have det sjovt – også når vi er på arbejde. Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. desk og field research, mødedeltagelse, udarbejdelse af analyser samt kundekontakt. Derudover forskelligartede business cases afhængigt af kunden samt deltagelse i og planlægning af events og messer. De forskellige cases involverer oftest også inddragelse af relevant lovgivning på området. Events i forbindelse med public diplomacy kan også forekomme. Her vil aktører fra erhvervslivet, myndigheder samt den norske og den danske regering, såsom ministre, ofte deltage.

Et praktikophold i handelsafdelingen byder på stor indsigt i de forhold, der knytter sig til international handel og relationerne mellem Danmark og Norge og det nordiske samarbejde. Du får en unik mulighed for på nært hold at opleve de udfordringer både offentlige og private danske virksomheder står overfor på det norske marked samt indblik i den daglige arbejdsgang på en ambassade.

Kvalifikationer
Som praktikant vil du deltage i alle aspekter af det daglige arbejde. Vi lægger derfor vægt på, at du er:

  • Fleksibel
  • Struktureret og god til at skabe dig et overblik
  • Initiativrig
  • Selvstændig

Udover ovenstående kræves det, at du er i gang med en bachelorgrad eller kandidat fra en akademisk, videregående uddannelse, eksempelvis HA/Cand.Merc, B.Sc.Pol/Cand.scient.pol eller B.Sc.Oecon/Cand.Oecon. Yderligere vil et godt kendskab til it-værktøjer samt kendskab til og interesse for international handel og internationale forhold være en fordel.  

Praktikantvilkår
Der er tale om uddannelsespraktik, og den vil blive tilrettelagt på en måde, der tilstræbes at være meritgivende. Vi planlægger dit praktikophold i fællesskab og imødekommer de områder, du synes er spændende. Ambassaden kan eventuelt via sine kontakter bistå med boligsøgning. Der ydes et mindre tilskud til boligudgifter på DKK 3000, svarende til ca. NOK 4000. Derudover er det muligt at søge Erasmus.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis og/eller karakterudskrifter sendes til ambassadens souschef Joakim Larsen på
joalar@um.dk med kopi til oslamb@um.dk. Såfremt du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Joakim Larsen på +47 22 54 08 03 / joalar@um.dk.

 

Deadline er søndag den 14. marts 2021, men der vil være samtaler løbende.