Spring til indhold

Information om Coronavirus/COVID-19

Her på siden kan du se information til danske rejsende og fastboende i Norge i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19.
Siden er senest opdateret den 2. april 2020 kl. 11:00.

Skærpede rejsevejledninger

Fra den 13. marts og til og med påskeferien, mandag den 13. april fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser i hele verden.

Beslutningen om at fraråde ikke-nødvendige rejser til hele verden bygger på flere ting:

 • Strenge rejserestriktioner i andre lande, i en række tilfælde indført med kort varsel. Både i forhold til lokal transport, men også for ind- og udrejse. Rejsende kan derfor ikke længere være sikre på, om de kan rejse frit, skal i karantæne ved indrejse eller får svært ved at rejse retur til Danmark.
 • Der er fortsat stigning i antallet af smittede i flere lande og desuden er der risiko for, at danskere kan være med til at sprede smitten ud i verden.
 • Flere populære rejsedestinationer, især uden for Europa, kan have et svagere sundhedssystem end det danske.

Vi opfordrer til at downloade appen Rejseklar og tilmelde sig danskerlisten, såfremt man befinder sig i udlandet. Du kan finde app’en på https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/um-rejseklar-app

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål under: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/covid-19.

Kontakt ambassaden på telefonnummer +47 22 54 08 00, hvis du har brug for rådgivning. Uden for ambassadens åbningstid kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på telefonnummer +45 33 92 11 12.

Vi anbefaler, at du følger med i udviklingen via Udenrigsministeriets Rejsevejledning for Norge. Du kan finde rejsevejledningen med de seneste opdateringer her.

 

Rejser til og fra Norge

Den norske regering har delvist lukket grænserne foreløbigt til 14. april kl 08.00, dvs. udlændinge uden opholdstilladelse i Norge bliver nægtet indrejse. En undtagelse er udlændige som kun skal opholde sig i lufthavnstransit eller rejse gennem landet for at komme hjem. Ankommer du med fly til Oslo med hjemrejse dagen efter, bliver du indkvarteret på et karantænehotel for egen regning. Vi anbefaler, du kigger på Oslo lufthavns hjemmeside. Du kan læse mere om indrejserestriktionerne og undtagelserne på Norges regerings hjemmeside her. Bemærk også at du som udenlandsk statsborger kan blive bedt om at vise dokumentation for indrejse i Norge.

Har du været uden for Norges grænser skal du i 14 dages karantæne. Dette gælder også, hvis du pga. dit arbejde pendler mellem Danmark og Norge dog med visse undtag jf. §2 i Forskrift om karantæne mm. Udenlandske statsborgere, som ikke har symptomer på corona/COVID-19, kan forlade Norge også i en evt. karantæneperiode. Læs mere her.

Norge har på nuværende tidspunkt ikke restriktioner på udrejse til Danmark, og det er muligt at rejse fra Norge til Danmark. Der kan dog hurtigt opstå ændringer ved flyselskaberne (SAS og Norwegian), færger (ColorLine og FjordLine) samt toget (SJ). Vi opfordrer dig derfor til at holde dig orienteret ved selskabet, du skal rejse med, eller dit rejseselskab.

Udvikling i Norge

Ambassaden følger løbende udviklingen i forhold til coronavirus/COVID-19 i Norge. Vær opmærksom på at den norske regering har indført en række tiltag for at undgå smitte. Her er fremhævet et par af de mest fremtrædende:       

 • Skoler, universiteter, kulturinstitutioner, en lang række virksomheder, mm. er lukket.
 • Al unødvendig rejse - også indenrigs - frarådes.
 • Der er forbud mod at opholde sig i en hytte i en anden kommune end sin egen bopælskommune.

Der kan hurtigt ske flere ændringer og indførelse af nye tiltag. Alle opfordres derfor til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenstående informationskanaler:  

Regjeringen.no
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet (opgør også dagligt antallet af smittede personer)
HelseNorge

Vi gør opmærksom på, at det danske konsulat i Trondheim og Tromsø er lukket på grund af udbruddet af coronavirus. Ved spørgsmål rettet til kontulatet i Trondheim kontakt +47 73 88 00 00 og for konsulatet i Tromsø +47 77 75 55 10.

 

Nye indrejserestriktioner til Danmark

 • Den danske regering og de danske myndigheder har truffet en række væsentlige beskyttelsesforanstaltninger som led i indsatsen mod COVID-19. Der er en risiko for, at omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark.

 • Fra den 14. marts 2020 kl. 12.00 udvidede regeringen den midlertidige grænsekontrol til alle Danmarks grænser.

 • Indsatsen indebærer hel eller delvis nedlukning af et betydeligt antal tog-, fly- og færgeruter for passagertrafik. Endvidere vil det i praksis betyde en indstilling af trafikken af krydstogtsskibe til Danmark. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med den 13. april 2020.

 • Danske statsborgere kan altid indrejse i Danmark. Øvrige personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Et anerkendelsesværdigt formål gælder for:    
  • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark
  • Personer med en gyldig arbejdstilladelse, herunder også personer, der endnu ikke har udnyttet deres arbejdstilladelse og hvis indrejse sker for at arbejde i Danmark
  • Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark eller varer ud af Danmark, herunder også personer, der i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil
  • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
  • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
  • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
  • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
  • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
  • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark
  • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning)
  • Sømænd, der skal af- eller påmønstre i Danmark i forbindelse med besætningsskifte
  • Besætningsmedlemmer på fly, diplomater, offshore-arbejdere eller andre persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksen bilag VII. Dog vil landlov for sømænd (jf. Schengengrænsekodeksen bilag VII nr. 3) ikke anses for et anerkendelsesværdigt formål.
  • Transit   

Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture o.lign. udgør ikke anerkendelsesværdige formål. Udlændinge vil efter omstændighederne blive anmodet om at forevise dokumentation for det anerkendelsesværdige formål. Hvis du har lovligt ophold og bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat der viser dette (certificate to board), så du ikke oplever problemer med at boarde et fly.

 • Grænsekontrollen betyder, at der i forhold til persontransport må forventes markant forlængede rejsetider ind i Danmark.
 • For så vidt angår godstransport lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.
 • Myndighederne er forbindelse i dialog med transportørerhvervene med henblik på at finde en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen, som ikke lægger større hindringer i vejen for leverandører af varer end nødvendigt.

På denne side kan du læse mere om ind- og udrejse af Danmark: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark. Du kan også ringe til myndighedernes hotline vedr. indrejse i Danmark på +45 70 20 60 44.
 

Nem adgang til vigtig information

Har du spørgsmål i forbindelse med rejse og ophold, kan du tage kontakt til den danske ambassade i den almindelige åbningstid på telefonnummer +47 22 54 08 00. Uden for ambassadens åbningstid kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på +45 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. Her er gældende danske hjemmesider for råd og vejledning over coronavirus/COVID-19:

Coronasmitte.dk (myndighedernes fælles informationsside)
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut

Installer NemID nøgleapp

Det globale udbrud af covid-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Du kan finde mere information her.

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside.