Spring til indhold

Udstedelse og fornyelse af pas i OSLO

På ambassaden i Oslo kan du søge om nyt dansk pas. 

Leveringstiden på det nye pas er ca. 3 uger.

På grund af den øgende smitte af COVID-19 i Oslo og Norge, beder vi dig kun søge pas, hvis det er strengt nødvendig.

Et pas kan stadig forlænges efter udløbsdato, så haster det ikke at få forlænget dit pas grundet rejse, anbefaler vi, at du venter til Covid-19 situationen er mere stabil. 

NB. Der kræves tidsbestilling til pasekspeditionen i Oslo, se nærmere nederst på denne side. 

Vi opfordrer folk, der kommer fra kommuner, der er under strengere restriktioner, til at vente med at bestille tid, hvis ærindet ikke haster. Vi beder desuden alle, der møder op, om at vaske hænder som det første, samt bære mundbind under hele konsultationen.

Inden du bestiller tid, læs venligst her hvad du skal huske at medbringe på ambassaden:

Hvad koster et pas?
Betal med kort på ambassaden
Det gamle pas
Ansøgning om pas
Stjålet/bortkommet pas
Særligt om pas til børn
Provisorisk pas (nødpas)
Forlængelse af udløbet pas
On-line tidsbestilling til pasekspeditionen

Hvad koster et pas?

Gebyr for pas er - uanset alder - NOK 1460,-.
Oversigt over gebyrer findes i menuen til højre.  

Betal med kort på ambassaden
Gebyr betales via dankortterminal eller bankoverførsel. Ambassaden modtager ikke kontanter.

Det gamle pas
Du kan beholde dit gamle pas, til det nye er klar til udlevering. Hvis du ønsker at beholde dit gamle pas efter udlevering af det nye, må du gøre opmærksom på dette. Det gamle pas skal annulleres og hulles af ambasaden inden udlevering af det nye pas. Dette gælder også nye pas, der ønskes tilsendt.

Ansøgning om pas
Personligt fremmøde er nødvendigt for ansøgning om pas. Derudover skal følgende afleveres/medbringes:

 • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand.
 • Nuværende pas eller bevis for dansk statsborgerskab, fx udløbet pas eller fødsels-, dåbs- eller navneattest og billedlegitimation. Hvis passet er udløbet for mere end 2 år siden, skal det medbringes Utskrift av opplysninger registrert i Det sentrale folkeregistret (fås på skattekontoret/folkeregistret), fødsels-/dåbsattest hvor begge forældre er angivet, kopi af pas til den forælder, der har dansk statsborgerskab. 
 • Dokumentation for evt. navneændring. Har du fået navneændring i Norge, og har du dansk personnummer, skal du inden henvendelse til ambassaden have din navneændring registreret i det danske CPR-system. Dette sker ved henvendelse til din sidste danske bopælskommune (borgerservice/folkeregistret), hvis du tidligere har boet i Danmark. Hvis du alene har et såkaldt skattepersonnummer, skal du kontakte SKAT. Du bedes forhøre dig hos ambassaden eller kommunen i Danmark, om ændringen er registreret i CPR, inden du kommer til ambassaden.
 • Du skal ikke medbringe foto selv om det står på ansøgningsskema. Foto, fingeraftryk og underskrift optages digitalt på ambassaden.

On-line tidsbestilling til pasekspeditionen

Stjålet/bortkommet pas
Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet, og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om nyt pas. Du kan også udfylde en tabsrapport på ambassaden. Finder du et pas, du har meldt bortkommet, må du ikke rejse på det. Oplysning om, at passet er annulleret som bortkommet går ud til både danske og internationale lufthavne, og passet vil blive inddraget, hvis du efterfølgende rejser på det. I værste fald kan du også blive mistænkt for at rejse på et stjålet dokument. 

Særligt om pas til børn
Følgende gælder for personer under 18 år:

Barnet skal møde op personligt.

Begge forældre skal møde op for at legitimere sig og underskrive samtykke, når et barn skal have pas. Den af forældrene der ikke møder op personligt, kan møde på et andet dansk konsulat for at legitimere sig og underskrive samtykkeerklæring.

Der skal medbringes:

 • Legitimation: Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest. En fødselsattest skal indeholde stempel og signatur, det er ikke nok med en fødselsattest, som man får tilsendt pr. mail fra Skatteetaten. Hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation.
 • For børn født før 1. juli 2014:Hvis mor er dansk: Mors pas.
 • For børn født før 1. juli 2014:Hvis kun far er dansk: Vielsesattest og (kopi af) fars danske pas.
 • For børn født efter 1. juli 2014: Fars eller mors danske pas.
 • Ansøgning, inkl. samtykkeerklæring fra begge forældre (side 3 i ansøgningsskema eller separat samtykkeerklæring). 
 • Hvis en forælder er alene om forældremyndigheden medbringes bevis herfor.
 • Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage. Giv digitalt samtykke her.

Foto kan kun optages på ambassaden, hvis barnet er gammelt nok til at følge de nødvendige anvisninger (kigge ind i kameraet, ikke smile, sidde/stå stille osv.). Er dette ikke tilfældet, må medbringes 1 foto af barnet, der opfylder kravene til pasbilleder

Fra det år man fylder 17 år skal der medbringes en bosteds attest fra det Norske Folkeregister med information om, hvor længe man har boet i Norge.

Dette for at bevise, at ansøger har boet i et andet nordisk land i sammenlagt mindst 7 år før fyldte 22. år, og har bevaret det danske statsborgerskab.

Alligevel anbefales det, at man søger om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab, da det senere i livet kan være vanskeligt at dokumentere sin danske indfødsret. Det fremgår f.eks. ikke automatisk i det danske CPR-register, at man har boet i et andet nordisk land.

Læs mere om indgivelse af ansøgning om bevis for statsborgerskab, indgivelse af ansøgning, sagsbehandlingstid m.m. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.


On-line tidsbestilling til pasekspeditionen

Provisorisk pas (nødpas)
Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, hvis det er nødvendigt. Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om provisorisk pas.

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelse.

Til brug for ansøgningen skal personligt afleveres:

Ansøgeren skal underskrive passet på ambassaden.

Rejser på et provisorisk pas kan give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøger sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx. ikke bruges ved indrejse i USA.

Online tidsbestilling til pasekspeditionen

Forlængelse af udløbet pas
I Norge kan såvel ambassaden som konsulaterne forlænge gyldigheden af danske, færøske og grønlandske pas. Se listen over konsulater i højre spalte.

Kun pas, der er udløbet for mindre end  tre måneder siden, eller som udløber i nær fremtid, kan forlænges. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder.
 
Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved rejser til USA.  

On-line tidsbestilling til pasekspeditionen på ambassaden

Tidsbestillingen (15 minutter) er gratis og gælder for 1 person.

Hvis du ikke har brugt tidsbestillingssystemet før, skal du gå til tidsbestillingen (se link nedenfor), klikke på log ind og derefter på opret en ny brugerkonto. Du bliver bedt om at oplyse

 • e-mail (=brugernavn)
 • et selvvalgt kodeord
 • dit navn
 • dit telefonnummer

Desuden har du mulighed for at skrive en besked, fx hvor mange I er.

Du skal ikke bestille tid for at afhente bestilte pas.

Klik her for at bestille tid

Efter tidsbestillingen modtager du en e-mail med bekræftelse på tidsbestillingen.

Pasekspedtionen er åben mandag-fredag kl. 09 - 13.

 

Hvor og hvornår du finder os