Spring til indhold

Udstedelse af pas til børn under 12 år på konsulater i Norge

Det er muligt for børn under 12 år at få pas på en række konsulater.

Følgende konsulater kan modtage ansøgning om pas til børn under 12 år: Arendal, Bergen, Bodø, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristansand, Larvik, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Se konsulaterne adresse mv under Konsulater i menuen til venstre. Det er en god idé at ringe på forhånd for at aftale tid.

Barnet skal være under 12 år på ansøgningsdagen.

Barnet skal altid være med ved fremmødet på konsulatet.

Der skal medbringes:

• 2 eksemplarer af ansøgning, inkl. samtykkeerklæring fra begge forældre (side 3 i pasansøgningsblanketten eller separat samtykkeerklæring).
Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage. Giv digitalt samtykke her.
• 1 foto af barnet, der opfylder kravene til pasbilleder. Hvis der samtidig søges om provisorisk pas (nødpas) skal medbringes 2 fotos.
• Gebyr for pas er - uanset alder - NOK 1460. Se gebyr for borgerservicebistand for de fuldstændige regler og gældende satser for gebyrer. Gebyret betales kontant ved bestillingen af passet.
• Legitimation: Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest. Hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation.
• Bevis for evt. navneændring.
For børn født før 1. juli 2014:Hvis mor er dansk: Mors pas.
For børn født før 1. juli 2014:Hvis kun far er dansk: Vielsesattest og (kopi af) fars danske pas.
For børn født efter 1. juli 2014: Fars eller mors danske pas.
• Pas eller anden legitimation for den forælder, der ikke er med på konsulatet, medmindre den fremmødte forælder alene har forældremyndigheden.
• Hvis en forælder har forældremyndigheden alene: Bevis herfor

Har barnet allerede et dansk pas, afleveres det til annullering ved ansøgningen. Har ansøgeren brug for det gamle pas indtil det nye er udstedt, kan afleveringen vente, indtil det nye pas kan udleveres.
 
I særlige tilfælde kan der være behov for yderligere dokumentation.

 

Særligt om pas til børn

Følgende gælder for personer under 18 år:

Barnet skal møde op personligt. 

Begge forældre skal møde op for at legitimere sig og underskrive samtykke, når et barn skal have pas. Den af forældrene, der ikke møder personligt op, kan møde på et andet dansk konsulat for at legitimere sig og underskrive samtykkeerklæring.

Der skal medbringes:

- Legitimation: Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest. En fødselsattest skal indeholde stempel og signatur. Det er ikke nok med fødselsattest man får tilsendt pr. mail fra Skatteetaten. Hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation.


Tilbage til siden om pas