Gå til indhold

Digitalisering

Digitale muligheder

I lighed med Danmark er Norge et af de mest digitaliserede lande i verden og ikke mindre end 97% af alle nordmænd har adgang til bredbånd, enten via fiber eller mobilnet.

Dette understøttes af strategi om at gøre den offentlige sektor mere digital til gavn for både kommuner, fylker (regioner) og ikke mindst for borgerne. Der er udarbejdet en række konkrete indsatsområder, der skal være med til at lette opgaveløsning i hele den offentlige sektor og værdiskabelse i erhvervslivet. Strategien kan downloades fra Regjerningens hjemmeside.

Det norske marked har over de seneste år vist en enorm omstillingsparathed i hele det offentlig system i såvel kommuner som fylker (regioner) og i det private erhvervsliv, hvorfor smarte digitale løsninger, der er med til at koble borgere og det offentlige er i høj kurs.

Men ikke kun det offentlige Norge ser mod Danmark når der skal findes innovative, effektive og ikke mindst testede løsninger. I det private erhvervsliv er det specielt løsninger til håndtering af administrative processer, overholdelse af GDPR-lovgivningen, og e-handelsplatforme til, der efterlyses.

 

Undervisningssektoren
Et stadigt voksende behov for online læringsplatforme ses som følge af flere initiativer, så som nyt curriculum for alle skoletrin, som indføres gradvist mellem 2020-25 med fokus på digitale platforme til både undervisning som administrative opgaver. Der afsættes år for år stadig flere penge til dette område på Finansloven.  Alene i 2021 er der afsat NOK 70 mio. til sikring af at alle elever har adgang til digitale værktøjer, og målet er af udligne digitale og sociale uligheder.

Regeringen har udarbejdet ”Handlingsplan for digitalisering i gurnnopplæringen”. Rapporten kan hentes via dette link.

 

Cyber Crime
Den stigende trussel fra cyber kriminelle gør også, at der er kommet et øget fokus på løsninger, der er med til at sikre samfundskritiske funktioner. Erhvervslivet efterlyser ligeledes løsninger, der mere aktivt overvåger og imødegår cyberangreb. Dette ses blandt andet i Nasjonal Strategi for digital sikkerhet. Derudover  er der udarbejdet et katalog over tiltag, der må til for at løfte den nationale digitale sikkerhed. Begge rapporter findes online på dette link.

 

Registrer din webshop!
Der blev pr. 1. april 2020 indført krav om at alle webshops, der sælger til private i Norge, skal være registeret i VoEC. Det betyder at danske webshops skal opkræve 25 pct. moms på alt salg til private i Norge. Ordningen er beskrevet hos Tolletaten. Se mere her: VOEC-ordningen - Tolletaten.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis et dansk selskab etablerer sig i Norge gennem Brønnøysundregisteret bortfalder muligheden for at bruge VoEC, det samme gælder for selskaber der allerede er registreret med organisationsnummer (CVR-nummer) i Norge.

Handelsafdelingen på Ambassaden har solidt kendskab til og forståelse af det norske marked, samt et bredt og branchespecifikt netværk, og kan dermed hjælpe din virksomhed på det norske marked.Hvis du vil høre mere om eksportmulighederne inden for digitalisering, eller ønsker rådgivning, så kontakt ambassadens digitaliseringsteam!

Kontakt

Loading...