Gå til indhold

Sundhed- og helsesektor

Udvikling af en moderne helsesektor

Norge har en af de mest moderne sundhedssektorer i verdenen, og er konstant åben for innovation og forbedringer af sundhedsområdet. Der bliver løbende investeret i en yderligere modernisering og effektivisering af samfundet, som er med til at skabe muligheder for danske virksomheder.


Om det norske marked
Den norske regering ønsker at skabe et mere brugerorienteret helse- og omsorgstilbud til deres befolkning, hvor der er fokus på patientsikkerhed, systematisk kvalitetsforbedring, digitalisering og effektivisering på tværs af sundhedssektoren. Norge er i gang med et historisk løft inden for e-helse og bare i 2021 er der blevet allokeret NOK 189 mio til bedre samarbejdsløsninger og NOK 93 mio til en fælles kommunal journal. Med den nye e-helse lov, er der også åbnet op for bedre tilgang til patientdata, hvilket giver muligheder for nye innovative projekter.


Fokusområder for ambassadens sundhedsteam
Med en aldrende befolkning, der har et mere kompliceret sygdomsbillede, skaber det et øget behov for kapacitet i den kommunale plejesektor. Den norske regering har i 2021 givet et ekstra tilskud på NOK 250 mio, og der bliver løbende vurderet nye tilskud til kommunerne. Fokusområder der skal udvikles er indenfor:

På Life Science området er Norge er i gang med at øge omfanget og implementeringen af bl.a. klinisk patientrettet forskning og innovation. I 2020 blev Oslo Science City åbnet, og Oslo Cancer Cluster skal udvides. Her vil der være muligheder for gode samarbejds- og forskningsmiljøer mellem danske og norske institutioner og virksomheder.

Yderligere, er Norge i gang med at bygge fremtidens hospitaler. Der er påbegyndte hospitalsbyggerier for mere end NOK 50 mia, samt planlagte byggeprojekter for mere end NOK 200 mia. Tilsammen forventes der 358 sundhedsrelaterede byggerier i de kommende år. Her er der specielt interesse for nye løsninger inden for patientflow/wayfinding, helsefremmende miljøer, hospitalslogistik (digitale løsninger, specialekompetence) og medicinsk-teknisk udstyr.

Ambassaden har en dybdegående forståelse af det norske sundhedsvæsen, samt et stærkt og bredtfavnende netværk, og kan dermed hjælpe din virksomhed på det norske marked. Hvis du vil høre mere om eksportmulighederne inden for sundhedsområdet, eller ønsker rådgivning, så kontakt ambassadens sundhedsteam!

 

Kontakt

Loading...