Gå til indhold

Urban Solutions

Byggeri og anlæg

Den norske byggesektor har oplevet vækst siden finanskrisen og er på nuværende tidspunkt præget af rekordhøj aktivitet. I 2020 omsatte den norske bygge- og anlægssektor for DKK 354 mia. og ifølge tal fra brancheorganisationen, Byggenæringens Landsforening, så forventes det samlede bygge- og anlægsmarked i Norge at vokse med 3,1% i 2022 og 0,5% i 2023. Væksten er i særdeleshed skabt ved renoveringsmarkedet for eksisterende boliger, som trækker op med positive vækstrater de kommende år. I 2020 eksporterede Danmark indenfor bygge- og anlægsbranchen til Norge for over DKK 3 mia.

Fra et dansk perspektiv er det særligt interessant, at Norge generelt ligger bagud i forhold til mange andre europæiske lande mht. at gennemføre energieffektiviseringstiltag. Samtidig er der i løbet af de seneste år til stadighed fokus på energieffektivt byggeri, særligt i den offentlige sektor, hvor nationale og regionale krav til indsatsen i den grønne omstilling af Norges byggesektor er steget kraftigt.

Overordnet er der tale om en betydelig samfundsudvikling. Kapaciteten i både offentlig og privat regi er utilstrækkelig til at imødekomme fremtidige behov, både hvad angår volumen og standard. Udviklingen på det norske bygge- og anlægsmarked er blandt andet baseret på en stigning i det norske indbyggertal og et demografisk skift, som betyder, at Norges store byer vil vokse betragteligt de kommende årtier. Således forventes det f.eks., at Oslo skal huse 790.000 indbyggere i 2030 sammenlignet med 696.000 i 2021. Tilsvarende gør sig gældende i Trondheim, Bergen og Stavanger og i mange andre af Norges større byområder.

Derfor skal der også i de kommende år investeres store summer. Blandt andet investeres der ca. NOK 88,6 mia. årligt (fra 2018-2029) som en del af den nationale transportplan. I den forbindelse efterspørger norske aktører innovative og energieffektive løsninger.

Kontakt 

Loading...