Gå til indhold

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland er dele af rigsfællesskabet i det danske rige. På grund af disse områders særstilling i national, historisk og geografisk henseende har de en udvidet grad af selvstyre. Færøernes hjemmestyre blev etableret i 1948 og Grønlands hjemmestyre i 1979. Grønland fik selvstyre i 2009.

Med hjemmestyre/selvstyreordningerne er der overført kompetence og dermed ansvar fra danske politiske myndigheder til færøske/grønlandske politiske myndigheder.

De færøske og grønlandske myndigheder forvalter de samfundsopgaver, som er overtaget fra staten, fastsætter lovgivning for disse områder og har et selvstændigt økonomisk ansvar for opgavernes løsning.

En vigtig milepæl i det dansk-grønlandske forhold blev nået i maj 2008. En dansk-grønlandsk parlamentarisk kommission – Selvstyrekommissionen - afsluttede fire års forhandlinger om Grønlands fremtidige status indenfor rigsfællesskabet. Selvstyrekommissionen fremlagde forslag til et udvidet grønlandsk selvstyre indenfor rammerne af rigsfællesskabet. Forslaget indeholdt bl.a. bestemmelser om Grønlands adgang til overtagelse af ansvaret for sagsområder. Overtagelsen af et sagsområde betyder, at selvstyret overtager den lovgivende og udøvende magt på området – men også, at selvstyret overtager finansieringen af de udgifter, der er forbundet hermed.

Grønland er fortsat en del af rigsfællesskabet, og derfor er der en række sagsområder, der ikke kan overtages. Det drejer sig om statsforfatningen, udenrigspolitik, forsvars- og sikkerhedspolitik, højesteret, statsborgerskab og valuta- og pengepolitik.

Færøerne

Institutioner med relation til Færøerne

Grønland

Institutioner med relation til Grønland

Kontakt

Løgmansskrivstovan
Tinganes
Postboks 64
110 Tórshavn
Tlf. +298 306000
Fax: +298 306015
E-mail: [email protected]

 

Grønlands Selvstyre
Imaneq 4
Postboks 1015
3900 Nuuk
Tlf. +299 34 50 00
Fax: +299 32 50 02
E-mail: [email protected]