Gå til indhold

Køb af bolig, feriebolig eller anden ejendom i Danmark

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ikke heller tidligere har haft bopæl i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom i Danmark.

Det er hovedreglen, når det drejer sig om udlændinges og udlandsdanskeres muligheder for at købe fast ejendom i Danmark.

Justitsministeriet giver kun tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig (herunder f.eks. fritidshus, sommerhus eller helårsbolig, der ikke benyttes af ejeren hele året), hvis ansøgeren har en ganske særlig stærk tilknytning til Danmark.

Som eksempler på de tilknytningsmomenter, der indgår i den samlede bedømmelse af, om tilladelse til erhvervelse af fritidsejendom kan gives, kan bl.a. nævnes

  • tidligere ophold i Danmark,
  • særlig familiemæssig tilknytning til Danmark,
  • særlig erhvervsmæssig tilknytning til Danmark,
  • særlig kulturel tilknytning til Danmark,
  • særlig økonomisk tilknytning til Danmark, og
  • speciel tilknytning til den ejendom, der ønskes erhvervet.

Ved ansøgning om tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig kan du anvende Justitsministeriets ansøgningsskema.

Lov om erhvervelse af fast ejendom