Gå til indhold

Forlængelse af pas og udstedelse af provisoriske pas (nødpas) på konsulaterne i Norge

De fleste konsulater i Norge kan udstede provisoriske pas og forlænge gyldigheden af pas.

Konsulaternes adresse mv. fremgår af link i bunden af denne side. Det anbefales, at der i forvejen træffes telefonisk aftale om fremmøde.

 

Provisorisk pas (nødpas)
Efter ansøgning kan konsulaterne udstede et provisorisk pas, hvis det fx. af tidsmæssige grunde ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas, fx ved bortkomst/tyveri.
Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om provisorisk pas.

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelsen.

Til brug for ansøgningen skal personligt afleveres:

  • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand (fidn det i bunden af denne side).
  • To nye pasbilleder, der opfylder kravene til pasbilleder. Der vil blive anmodet om nye billeder, hvis billederne ikke opfylder kravene.
  • Bevis for dansk statsborgerskab, fx udløbet pas, fødsels-, dåbs- eller navneattest og billedlegitimation. Hvis passet er udløbet for mere end 2 år siden, skal medbringes: Utskrift av opplysninger registrert i Det sentrale folkeregistret (fås på skattekontoret/folkeregistret), Fødsels- eller dåbsattest .

Ansøgeren skal underskrive passet på konsulatet.

Rejser på et provisorisk pas kan evt. give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx. ikke bruges ved indrejse i USA.

Se oversigt over gebyrer for de fuldstændige regler og gældende satser for gebyrer.

 

Forlængelse af udløbet pas
Konsulaterne kan forlænge gyldigheden af danske, færøske og grønlandske pas. 

Kun pas der er udløbet for mindre end tre måneder siden, eller som udløber i nær fremtid, kan forlænges. Et pas kan kun forlænges én gang og max. 12 måneder.
 
Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved rejser til USA.

 

Særligt om pas til børn

Følgende gælder for personer under 18 år:

Barnet skal møde op personligt. 

Begge forældre skal møde op for at legitimere sig og underskrive samtykke, når et barn skal have pas. Den af forældrene, der ikke møder personligt op, kan møde på et andet dansk konsulat for at legitimere sig og underskrive samtykkeerklæring.

Der skal medbringes:

  • Legitimation: Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest. En fødselsattest skal indeholde stempel og signatur. Det er ikke nok med fødselsattest man får tilsendt pr. mail fra Skatteetaten. Hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation.

 

Kontaktoplysninger for Danmarks konsulater i Norge

Bynavne A-K 

Bynavne L-Å