Gå til indhold

Udstedelse og fornyelse af pas i Tromsø

Den mobile paskuffert er tilstede 18. januar - 18. juni 2021

Leveringstiden på et nyt pas er ca. 3 uger.

Hvad koster et pas?

Gebyr for pas er - uanset alder - NOK 1460.
Se gebyr for borgerservicebistand for de fuldstændige regler og gældende satser for gebyrer. 

Gebyret betales kontant ved bestillingen af passet.

Det gamle pas

Hvis du skal på en rejse, før dit nye pas er klar, kan du - hvis dit gamle pas fortsat er gyldigt - beholde det, indtil dit nye pas er klar. Du afleverer dit gamle pas, når du henter det nye pas. Hvis du skal have dit pas tilsendt, skal du først indsende/aflevere det gamle pas.

Ansøgning om pas

Til brug for ansøgningen skal personligt ved fremmøde på konsulatet afleveres/medbringes:

  • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand (findes i bunden af denne side).
  • Nuværende pas eller bevis for dansk statsborgerskab, fx udløbet pas eller fødsels-, dåbs- eller navneattest og billedlegitimation. Hvis passet er udløbet for mere end 2 år siden, skal medbringes Utskrift av opplysninger registrert i Det sentrale folkeregistret (fås på skattekontoret/folkeregistret), fødsels/dåbsattest hvor begge forældres navne står, kopi af pas til den af forældre der har dansk statsborgerskab. 
  • Dokumentation for evt. navneændring. Har du fået navneændring i Norge og har du dansk personnummer, skal du inden henvendelse til konsulatet have din navneændring registreret i det danske CPR-system. Dette sker ved henvendelse til din sidste danske bopælskommune (borgerservice/folkeregistret), hvis du tidligere har boet i Danmark. Hvis du alene har et såkaldt skattepersonnummer, skal du kontakte SKAT. Du bedes forhøre dig hos ambassaden eller kommunen i Danmark, om ændringen er registreret i CPR, inden du kommer til konsulatet.
  • Du skal ikke medbringe foto selv om det står på ansøgningsskema. Foto, fingeraftryk og underskrift optages digitalt på konsulatet.

Stjålet/bortkommet pas

Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet, og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om nyt pas. Finder du et pas, du har meldt bortkommet, må du ikke rejse på det. Oplysning om at passet er annulleret som bortkommet går ud til både danske og andre landes lufthavne, og passet vil blive inddraget, hvis du efterfølgende rejser på det. I værste fald kan du også blive mistænkt for at rejse på et stjålet dokument. 

Særligt om pas til børn

Følgende gælder for personer under 18 år:

Barnet skal altid være med ved fremmødet på konsulatet.

Begge forældre skal møde op for at legitimere sig og underskrive samtykke, når et barn skal have pas. Den af forældrene, der ikke møder op personligt, kan møde på et andet dansk konsulat for at legitimere sig og underskrive samtykkeerklæring.

Der skal medbringes:

 • Legitimation: Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest. En fødselsattest skal indeholde stempel og signatur, det er ikke nok med en fødselsattest, som man får tilsendt pr. mail fra Skatteetaten. Hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation.
 • For børn født før 1. juli 2014:Hvis mor er dansk: Mors pas.
 • For børn født før 1. juli 2014:Hvis kun far er dansk: Vielsesattest og (kopi af) fars danske pas.
 • For børn født efter 1. juli 2014: Fars eller mors danske pas.
 • Ansøgning (findes i bunden af denne side), inkl. samtykkeerklæring fra begge forældre (side 2 i pasansøgningsblanketten eller separat samtykkeerklæring) eller dokumentation for, at den fremmødte forælder alene har forældremyndigheden.
 • Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage. Giv digitalt samtykke her.
 • Kopi af pas eller anden legitimation for den af forældrene, der ikke er med på konsulatet, medmindre den fremmødte forælder alene har forældremyndigheden.
 • Hvis en forælder er alene om forældremyndigheden: Bevis herfor.

Foto kan kun optages på konsulatet, hvis barnet er gammelt nok til at følge de nødvendige anvisninger (kigge ind i kameraet, ikke smile, sidde/stå stille osv.). Er dette ikke tilfældet, må medbringes 2 fotos af barnet, der opfylder kravene til pasbilleder

Siden 1. oktober 2004 har børn skullet have deres eget pas. Også børn, der er optaget i en forældres pas inden denne skæringsdato, kan nu kun rejse på eget pas, se Børn skal have eget pas.

Fra det år man fylder 17 år skal der medbringes en bosteds attest fra det Norske Folkeregister på hvor længe man har boet i Norge.

Dette er for at bevise, at man har haft bopæl i et andet nordisk land i sammenlagt mindst 7 år før man fylder 22 år, og har bevaret det danske statsborgerskab.

Alligevel anbefales det, at man søger om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab, da det senere i livet kan være vanskeligt at dokumentere sin danske indfødsret. Det fremgår f.eks. ikke automatisk i det danske CPR-register, at man har boet i et andet nordisk land.

Læs mere om indgivelse af ansøgning om statsborgerskabsbeviser, indgivelse af ansøgning, sagsbehandlingstid m.m. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Bevis for dansk statsborgerskab
Bevarelse af dansk statsborgerskab

Provisorisk pas (nødpas)

Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, hvis det af tidsmæssige grunde ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas, fx ved bortkomst/tyveri. Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om provisorisk pas.

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelsen.

Til brug for ansøgningen skal personligt afleveres:

 • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand.
 • To nye pasbilleder, der opfylder kravene til pasbilleder. Der vil blive anmodet om nye billeder, hvis billederne ikke opfylder kravene.

Ansøgeren skal underskrive passet på konsulatet.

Rejse på et provisorisk pas evt. kan give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx ikke bruges ved indrejse i USA.

Forlængelse af udløbet pas


Konsulatet kan forlænge gyldigheden af danske, færøske og grønlandske pas.

Kun pas, der er udløbet for mindre end  tre måneder side, eller som udløber i nær fremtid, kan forlænges. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder.
 
Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved rejser til USA.  

Danmarks konsulat i tromsø

Kgl. Dansk Konsulat
Strandgata 8
9008 Tromsø
Postadr.: Postboks 353
9254 Tromsø

Eksp.tid:

Hverdage 08.30 – 15.00, kun efter aftale 
Lukket lørdag - søndag.

Konsultatet er lukket fra og med d. 30. juli til og med d. 29. august. 

Kan udstede børnepas (u. 12 år) og nødpas og forlænge gyldigheden af pas.

Tlf. og e-mail

Tlf.: 7775 5510
E-mail: pellerin@pellerin.no