Gå til indhold

Udstedelse og fornyelse af pas i TRONDHEIM

Den mobile paskuffert er tilstede fra 29. juni 2021 og frem til 14. januar 2022.

Leveringstiden på et nyt pas er ca. tre uger.

 

Hvad koster et pas?

Gebyr for pas er - uanset alder - NOK 1460,-.

Se gebyr for borgerservicebistand for de fuldstændige regler og gældende satser for gebyrer. 

Gebyret betales med kort eller kontant ved bestillingen af passet.

 

Det gamle pas

Hvis du skal på en rejse, før dit nye pas er klar, kan du - hvis dit gamle pas fortsat er gyldigt - beholde det, indtil dit nye pas er klar.
Hvis du skal have dit pas tilsendt, skal du først indsende/aflevere det gamle pas.

 

Ansøgning om pas


Ved ansøgning må du møde personligt op og aflevere/medbringe:

 • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand (find det i bunden af denne side).
 • Nuværende pas eller bevis for dansk statsborgerskab, fx udløbet pas eller fødsels-, dåbs- eller navneattest og billedlegitimation. Hvis passet er udløbet for mere end 2 år siden, skal medbringes Utskrift av opplysninger registrert i Det sentrale folkeregistret (fås på skattekontoret/folkeregistret).
 • Dokumentation for evt. navneændring. Har du fået navneændring i Norge og har du dansk personnummer, skal du inden henvendelse til konsulatet have din navneændring registreret i det danske CPR-system. Dette sker ved henvendelse til din sidste danske bopælskommune (borgerservice/folkeregistret), hvis du tidligere har boet i Danmark. Hvis du alene har et såkaldt skattepersonnummer, skal du kontakte SKAT. Du bedes forhøre dig hos ambassaden eller kommunen i Danmark, om ændringen er registreret i CPR, inden du kommer til konsulatet.
 • Du skal ikke medbringe foto. Foto, fingeraftryk og underskrift optages digitalt på konsulatet.

 

Stjålet/bortkommet pas


Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet, og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om nyt pas. Finder du et pas, du har meldt bortkommet, må du ikke rejse på det. Oplysning om, at passet er meldt bortkommet går ud til både danske og internationale lufthavne. Passet vil blive inddraget, hvis du efterfølgende rejser på det. I værste fald kan du også blive mistænkt for at rejse på et stjålet dokument. 

 

Særligt om pas til børn


Følgende gælder for personer under 18 år:

Barnet skal altid være med ved fremmødet på konsulatet.

Begge forældre skal møde op for at legitimere sig og underskrive samtykke, når et barn skal have pas. Den af forældrene, der ikke møder op personligt, kan møde på et andet dansk konsulat for at legitimere sig og underskrive samtykkeerklæring.

Der skal medbringes:

 • Legitimation: Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest. En fødselsattest skal indeholde stempel og signatur, det er ikke nok med en fødselsattest, som man får tilsendt pr. mail fra Skatteetaten. Hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation.    
 • For børn født før 1. juli 2014:Hvis mor er dansk: Mors pas.
 • For børn født før 1. juli 2014:Hvis kun far er dansk: Vielsesattest og (kopi af) fars danske pas.
 • For børn født efter 1. juli 2014: Fars eller mors danske pas.
 • Ansøgning, inkl. samtykkeerklæring fra begge forældre (side 3 i pasansøgningsblanketten eller separat samtykkeerklæring) eller dokumentation for, at den fremmødte forælder alene har forældremyndigheden.
 • Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage. Giv digitalt samtykke her.
 • Kopi af pas eller anden legitimation for den af forældrene, der ikke er med på konsulatet, medmindre den fremmødte forælder alene har forældremyndigheden.
 • Hvis en forælder er alene om forældremyndigheden: Bevis herfor.

Foto kan kun optages på konsulatet, hvis barnet er gammelt nok til at følge de nødvendige anvisninger (kigge ind i kameraet, ikke smile, sidde/stå stille osv.). Er dette ikke tilfældet, må medbringes 2 fotos af barnet, der opfylder kravene til pasbilleder

 

Provisorisk pas (nødpas)

Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, hvis det af tidsmæssige grunde ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas, fx ved bortkomst/tyveri. Hvis et tidligere udstedt pas er stjålet eller bortkommet, skal det anmeldes til politiet og anmeldelsen vedlægges ansøgningen om provisorisk pas.

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelsen.

Til brug for ansøgningen skal personligt afleveres:

 • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand.
 • To nye pasbilleder, der opfylder kravene til pasbilleder. Der vil blive anmodet om nye billeder, hvis billederne ikke opfylder kravene.

Ansøgeren skal underskrive passet på konsulatet.

Rejse på et provisorisk pas evt. kan give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx ikke bruges ved indrejse i USA.

 

Forlængelse af udløbet pas


Konsulatet kan forlænge gyldigheden af danske, færøske og grønlandske pas.

Kun pas, der er udløbet for mindre end  tre måneder side, eller som udløber i nær fremtid, kan forlænges. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder.
 
Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved rejser til USA.  

Danmarks konsulat i Trondheim

Kgl. Dansk Konsulat
Munkegaten 48
7005 Trondheim

Tlf.: 7388 0000
E-mail: dansk.konsulat.trondheim@bunnpris.no

 

Ring venligst i forvejen for at aftale tid for fremmøde på konsulatet.