Spring til indhold

NemID

NemID er det danske log-in på internettet, hvad enten du skal en tur i netbanken, hente oplysninger hos det offentlige eller i dialog med en af de mange virksomheder, der har taget NemID i brug.

NemID.nu kan du læse nærmere om, hvad NemID er og hvad det kan bruges til.

Danske statsborgere bosat i udlandet og udenlandske statsborgere med dansk rejsedokument gyldigt for tilbagerejse til Danmark kan få udleveret midlertidig adgangskodebrev til NemID via de danske ambassader og konsulater.

Borgere i udlandet kan bestille NemID på to måder:

1)   På hjemmesiden NemID.nu og med efterfølgende afhentning af midlertidig adgangskodebrev på dansk ambassade eller konsulat. Udleveringen er belagt med gebyr, se gebyrer for borgerservicebistand.

2)   Du få NemID ved at møde personligt op i Danmark på et borgerservicecenter i en kommune eller på et skattecenter. Du skal blot huske gyldige legitimationspapirer.

Når du først er oprettet og har fået det første nøglekort, kan du på NemID.nu vælge den adresse (også i udlandet), som fremtidige nøglekort skal sendes til.