Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Norge.

Senest opdateret 23.01.2021 kl. 14:45
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Norge for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Norge.

Information om konkrete restriktioner i Norge opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Norge. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Hvis du kommer hjem til Danmark fra en rejse, opfordres du til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Der er gratis kviktestfaciliteter stillet til rådighed ved indrejse. Børn under 12 år er undtaget denne opfordring.

Samtidigt opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. 

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende
Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Norge indfører pligt til at teste sig for COVID-19 for alle indrejsende . Testen skal foretages hurtigst muligt og senest et døgn efter ankomst. Indrejse til Norge skal ske via grænsestationer med testning og flere grænseovergange vil blive lukket. For en oversigt over åbne grænsestationer henvises til regeringens hjemmeside her

Så vidt muligt skal testning finde sted i lufthavnen eller andre grænseovergange. Hvis detikke er muligt skal mankontakte kommunen eller en anden teststation for at bestille en test. 

Kravet om test ved indrejse kommer i tillæg til de eksisterende krav om attest på negativ test ved indrejse, registrerings- og karantænepligt, jf. nedenfor.

Der findes enkelte undtagelser fra testpligten, bl.a. for personer i samfundskritiske funktioner, grænsependler, langturschauffører og diplomater. Brud på testpligten kan medføre bødestraf.

 

Alle indrejsende fra Danmark og Færøerne skal i tillæg kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse. De godkendte testmetoder er PCR eller antigen hurtigtest. Testen må maks. være taget 72 timer før indrejsetidspunktet, ellers kan man bortvises ved grænsen. Kravet gælder ikke nordmænd og personer bosiddende i Norge. En række andre undtagelser fremgår af Forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften), § 4a.

Registreringspligt for alle indrejsende

Norge har indført registreringspligt for alle indrejsende. Det betyder at alle som rejser til Norge før indrejse skal udfylde et registreringsskema som skal leveres til politiet i grænsekontrollen. 

Du kan registrere dig digitalt eller med papirskema links nedenfor). Efter fuldført registrering modtager man en kvittering som skal vises til politiet ved grænsekontrollen. Hvis du benytter papirskema skal dette udskrives og udfyldes inden indrejse og leveres til politiet ved grænsekontrollen.

Indrejsende skal registrere sig før ankomst til Norge og rejsen kan kun registreres, når der er mindre end 72 timer til indrejsetidspunktet.

Digital registrering kan ske via linket her (NB! fungerer bedst på smartphone).

Papirskemaet kan findes i PDF-format via linket her (norsk) og her (andre sprog).

For detaljer om registreringspligten henvises til regeringens hjemmeside her.

Indrejsekarantæne og karantænehotel
Norge har indført krav om indrejsekarantæne for rejsende fra Danmark og Færøerne. Hovedreglen er 10 dages indrejsekarantæne, men rejsende som kommer til Norge fra udlandet afslutte deres indrejsekarantæne efter det syvende døgn, hvis de har testet sig negativ for COVID-19 to gange efter ankomst. Første test skal tages inden for tre dage efter ankomst; anden test, som skal være en PCR-test, kan tidligst tages syv døgn efter ankomst. Der skal kunne dokumenteres negative testresultater for begge tests, før karantænen kan bringes til ophør før end de 10 døgn. Det er frivilligt om man vil lade sig teste i karantæneperioden. Hvis man ikke tester sig, eller der ikke er kapacitet til at blive testet, skal man være i indrejsekarantæne i 10 døgn efter ankomst til Norge. Den nye ordning gælder ikke rejsende, som har været i Storbritannien i løbet af de sidste 14 dage forud for ankomst til Norge. Muligheden for at teste sig for at komme tidligere ud af karantæne gælder kun, hvis personen i forvejen tester sig i tråd med Covid-19-forskriftens øvrige krav.

Muligheden for at forkorte indrejsekarantæne via tests er ikke en rettighed for den enkelte og afhænger af at opholdskommunen eller private testudbydere har kapacitet til at gennemføre testene, eller at arbejdsgiveren står for testene. For flere detaljer henvises til regeringens pressemeddelelse her

Indrejsende til Norge uden fast bopæl, arbejds- eller opdragsgiver i Norge, som tilvejebringer et passende karantæneopholdssted, eller som kan dokumentere adgang til et egnet karantæneopholdssted skal opholde sig på et ”karantænehotel” efter ankomst. Hvis arbejds- eller opdragsgiver stiller karantæneopholdssted til rådighed, skal der være enerum med TV og internet, eget bad og eget køkken eller medservering. Ved indrejse skal du kunne fremlægge en bekræftelse fra arbejds- eller opdragsgiveren på, at de sørger for opholdsstedet og at det lever op til kravene.

Ophold på karantænehotel er forbundet med betaling af en egenandel på NOK 500,- pr. døgn uanset om det er en privatperson eller en arbejds- eller opdragsgiver, som afholder udgiften. 

På Regjeringen.no findes et skema til brug for egenerklæringer for personer som skal i indrejsekarantæne, så de kan bekræfte at de har adgang til et egnet opholdssted for gennemførsel af karantæne. Se mere på regeringens hjemmeside her

For detaljer henvises til Forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften) § 5 og § 17c samt Revidert rundskriv om karantenehotell (G-33/2020).

Mulighed for undtagelse for indrejsekarantæne for erhvervsrejsende

I Norge er der for visse erhvervsrejsende mulighed for undtagelse for indrejsekarantæne i arbejdstiden, men ikke kravet om en attest på en negativ COVID-19-test, jf. ovenfor. Erhvervsrejsende kan undgå indrejsekarantæne i arbejdstiden, hvis de:

a) testes negativ for Covid-19 efter ankomst,

b) tester sig hver tredje dag i 10 døgn efter ankomst,

c) opholder sig på enerum i fritiden de første 10 døgn efter ankomst, og

d) ikke i løbet af de 10 døgn forud for ankomst til landet har opholdt sig i områder med særligt højt smitteniveau, jf. Covid-19 forskriftens bilag B *.

 

*Det betyder p.t. at kun erhvervsrejsende fra Færøerne kan undtages fra karantænepligten i forbindelse med erhvervsrejser ved at teste sig. Erhvervsrejsende fra de resterende danske regioner kan p.t. ikke teste sig ud af karantæne.


Ved positiv Covid-19-test skal personen i isolation og arbejdsgiveren skal varsle kommunen.

 

Bemærk, at arbejdsgiveren skal sørge for organisering, gennemførsel og finansiering af tests.

 

Læs mere i Forskrift om smitteverntiltak (Covid-19-forskriften) eller på HelseNorges hjemmeside.

 

For en oversigt over alle regler ved indrejse til Norge henvises til HelseNorge's hjemmeside her.

Hvis du har spørgsmål om indrejse, tests og karantæne kan du kontakte de norske myndigheders informationstelefon på +47 21 93 78 40 (fra udlandet) eller +47 81 55 50 15 (fra Norge).

  

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Krav om attest på negativ COVID-19-test før indrejse

Indrejsende fra Danmark og Færøerne til Norge skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved grænsen. Testen må maks. være taget 72 timer før indrejsetidspunktet, ellers kan man blive bortvist ved grænsen. Hvis man er erhvervsrejsende fra Færøerne, kan man fortsat undtages fra karantænekravet (ikke testkravet) under særlige betingelser. Se mere under ”Rejseråd til erhvervsrejsende” ovenfor.

 

Registreringspligt for alle indrejsende
Norge har indført registreringspligt for alle indrejsende. Det betyder at alle som rejser til Norgefør indrejse skal udfylde et registreringsskema som skal leveres til politiet ved grænsekontrollen. 

Du kan registrere dig digitalt eller med papirskema links nedenfor). Efter fuldført registrering modtager man en kvittering som skal vises til politiet ved grænsekontrollen. Hvis du benytter papirskema skal dette udskrives og udfyldes inden indrejse og leveres til politiet ved grænsekontrollen.

Indrejsende skal registrere sig før ankomst til Norge og rejsen kan kun registreres, når der er mindre end 72 timer til indrejsetidspunktet.

Digital registrering kan ske via linket her (NB! fungerer bedst på smartphone).

Papirskemaet kan findes i PDF-format via linket her (norsk) og her (andre sprog).

For detaljer om registreringspligten henvises til regeringens hjemmeside her.

Obligatorisk test ved indrejse
De norske myndigheder har indført pligt til at teste sig for COVID-19 i forbindelse med indrejse for alle rejsende. Testen skal foretages hurtigst muligt og senest et døgn efter ankomst. Indrejse til landet skal ske via grænsestationer med testning og flere grænseovergange vil blive lukket. For en oversigt over åbne grænsestationer henvises til regeringens hjemmeside her

Så vidt muligt skal testning ske i lufthavnen eller andre grænseovergange. Hvis det ikke er muligt skal man kontakte kommunen eller en anden teststation for at bestille en test. 

Kravet om test ved indrejse kommer i tillæg til de eksisterende krav om attest på negativ test ved indrejse, registrerings- og karantænepligt. Se nedenfor.

Der findes enkelte undtagelser fra testpligten. Børn under 12 år behøver ikke teste sig, og der gælder undtagelser for bl.a. personer i samfundskritiske funktioner, grænsependler, langturschauffører og diplomater. Brud på testpligten kan medføre bødestraf.


For detaljer henvises til regeringens pressemeddelelse her.

 

Krav om indrejsekarantæne

Du skal være opmærksom på, at Norge har indført krav om indrejsekarantæne for rejsende fra Danmark og Færøerne. 

Hovedreglen er 10 dages indrejsekarantæne, men rejsende som kommer til Norge fra udlandet kan afslutte deres indrejsekarantæne efter det syvende døgn, hvis de har testet sig negativ for COVID-19 to gange efter ankomst. Første test skal tages inden for tre dage efter ankomst; anden test, som skal være en PCR-test, kan tidligst tages syv døgn efter ankomst. Der skal kunne dokumenteres negative testresultater for begge tests før karantænen kan ophøre.

Det er frivilligt om man vil lade sig teste under karantæneperioden. Hvis man ikke tester sig, eller der ikke er kapacitet til at blive testet, skal man være i indrejsekarantæne i 10 døgn efter ankomst til Norge. 

Den nye ordning gælder ikke for rejsende, som har været i Storbritannien i løbet af de sidste 14 dage forud for ankomst til Norge.

Muligheden for at teste sig for at komme tidligere ud af karantæne gælder kun, hvis personen i forvejen tester sig i tråd med Covid-19-forskriftens øvrige krav.

Muligheden for at forkorte indrejsekarantæne via tests er ikke en rettighed for den enkelte og afhænger af at opholdskommunen eller private testudbydere har kapacitet til at gennemføre testene, eller at arbejdsgiveren står for testene.

For flere detaljer henvises til regeringens pressemeddelelse her

Karantænehotelordningen og undtagelser
Hovedreglen er at du skal gennemføre indrejsekarantænen på et såkaldt offentligt "karantænehotel" medmindre:

a) Du kan dokumentere at du er bosat eller har fast bopæl i Norge, og opholder dig i boligen eller på et andet egnet karantæneopholdssted under indrejsekarantænen. Dine mindreårige børn kan også have indrejsekarantæne i samme bolig.

b) Du kan dokumentere at du er gift eller har fælles barn med en person, som har fast bopæl i Norge og skal afvikle din indrejsekarantæne i din ægtefælle eller den anden forælders bolig. Dine mindreårige børn kan afvikle indrejsekarantæne i samme bolig.

c) Du er kommet til Norge for at udføre arbejde eller opdrag, og din arbejds- eller opdragsgiver sørger for et egnet karantæneopholdssted. Opholdsstedet skal have enerum med TV og internet, eget bad og eget køkken eller medservering. Ved indrejse skal du kunne fremlægge en bekræftelse fra arbejds- eller opdragsgiveren på at de sørger for opholdsstedet og at opholdsstedet lever op til kravene.

d) Du skal ikke udføre arbejde eller opdrag i Norge under opholdet, og du har adgang til et egnet karantæneopholdssted i hele karantænetiden, hvor det er muligt at undgå nærkontakt med andre. Opholdsstedet skal have enerum, adgang til eget bad og eget køkken eller madservering. Ved indrejse skal man kunne fremlægge en bekræftelse fra den, som stiller opholdsstedet til disposition op at disse vilkår er opfyldt.

Hvis du rejser sammen med medlemmer af din egen husstand, så kan du gennemføre karantæne på samme opholdssted. Det betyder at I kan dele bad og køkken og der stilles ikke krav om et enkeltværelse til hver person.

Hvis ikke kan dokumentere at du tilhører en af de grupper, som er omfattet af undtagelsen, skal du på karantænehotel i karantænetiden.

Priserne for karantænehotel er ændret, så prisen nu er NOK 500,- pr. døgn for både privatpersoner og for arbejds- eller opdragsgiver. Børn under 10 år, som bor på samme værelse som forældre eller værge, skal ikke betale egenandel mens børn mellem 10 og 18 år skal betale halv egenandel, altså NOK 250,- pr. døgn. Hotellet sørger for madservering under opholdet.

På karantænehotel vil du få mulighed for at teste dig for Covid-19.

Du kan ikke tvinges til at opholde dig på karantænehotellet og kan vælge at forlade hotellet. Ved observerede brud på karantænereglerne kan politiet kontaktes. Politiet vil kunne overveje strafferetslig forfølgning af brud på karantænereglerne.

På Regjeringen.no findes et skema til brug for egenerklæringer for personer som skal i indrejsekarantæne, så de kan bekræfte at de har adgang til et egnet opholdssted for gennemførsel af karantæne. Se mere på Regjeringen.no

 

Generelle anbefalinger
Hvis du rejser til Norge bør du medbringe dokumentation på, hvor i Danmark du har bopæl, eksempelvis dit gule sygesikringsbevis. For at undgå at skulle afvikle karantænen på et karantænehotel bør du medbringe dokumentation for adgang til et egnet karantæneopholdssted. Du bør forud for din rejse sætte dig meget grundigt ind i de norske karantæneregler
.

For en oversigt over alle regler ved indrejse til Norge henvises til HelseNorge's hjemmeside her.

Hvis du har spørgsmål om indrejse, tests og karantæne kan du kontakte de norske myndigheders informationstelefon på +47 21 93 78 40 (fra udlandet) eller +47 81 55 50 15 (fra Norge).

Fra norsk side stilles der ikke krav om ophold i et bestemt antal dage i Norge for at kunne indrejse. Dette er hverken gældende for personer som er pålagt karantæne eller for personer, som ikke er pålagt karantæne.

Læs mere under karantæneregler.

Karantæneregler

Læs mere på HelseNorges hjemmeside. Du kan også ringe til HelseNorge ved specifikke spørgsmål på: +47 815 55 015 eller stille spørgsmål via deres chatfunktion. På FHIs hjemmeside kan du få et overblik over norske gule og røde områder. Hvis du har spørgsmål om din rejse til Norge, er det en god idé at kontakte dit rejsebureau, hotel eller lignende.

Manglende overholdelse af karantænekravet kan medføre bøde eller fængselsstraf.

Interne rejserestriktioner

Regeringen opfordrer til at undgå unødvendige indenlandsrejser i Norge.  Dog kan rejser ifm. for den enkelte anses som nødvendige.

Erhvervsrejser, som vurderes som nødvendige, og rejser til fritidsejendomme, som kan gennemføres uden kontakt til andre mennesker, er undtaget.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Norge.

Hvis du ankommer med fly til Oslo med hjemrejse dagen efter, kan du blive bedt om at benytte et karantænehotel for egen regning. 

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Lockdown i Oslo-regionen pga. udbrud af muteret virus i Nordre Follo 
Fra den 23. januar 2021 indføres strengere lokale restriktioner i Oslo og 10 kommuner i østre Viken pga. udbrud af muteret virus fra Storbritannien i Nordre Follo kommune. De omfattede kommuner er Oslo, Nordre Follo, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler. Regeringen har bedt personer i de omfattede kommune om ikke, at besøge kommuner, som ikke er omfattet af tiltagene. 
 
Ambassaden henviser til de enkelte kommuners hjemmesider for detaljer om de lokale restriktioner. En oversigt over restriktioner i Oslo kan findes her.
 
Regeringen indfører følgende lokale regler i de 10 omfattede kommuner:
- Alle arrangementer uden for hjemmet forbydes, både inde og ude, undtagen begravelser.
- Påbud om hjemmekontor for alle som kan. 
- Butikker skal holde lukket undtagen de, der sælger fødevarer, apoteker og benzinstationer. 
- Alkoholforbud.
- Breddeidrætten for børn og voksne lukkes og andre fritidsaktiviteter lukkes.
 
Følgende virksomheder og offentlige steder pålægges at holde lukket:
- Restauranter, caféer, barer (dog tillades take away)
- Træningscentre
- Svømmehaller, badeland, spaanlæg og lignende
- Kirker, ”tros- og livsynshuse”, undtagen ved begravelser
- Biblioteker
- Forlystelsesparker, bingohaller, legelande, bowlinghaller og tilsvarende steder.
- Muséer
- Biografer, teatre, koncertsteder og tilsvarende.
- Andre offentlige steder og virksomheder, hvor der foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler folk indendørs.
 
Regeringen indfører følgende lokale tiltag for undervisningsinstitutioner:
- Skoler og børnehaver opjusteres til ”rødt niveau” i. Dvs., at klasser skal opdeles og modtage undervisning i mindre grupper, evt. tidsmæssigt forskudt.
- Kommuner kan beslutte at lukke skoler og børnehaver om nødvendigt.
- Digital undervisning i gymnasierne. 
- Digital undervisning på universiteter, højskoler og erhvervsskoler.
- Lokaler på universiteter, højskoler og erhvervsskoler lukkes for studerende.
 
Regeringen er kommet med følgende generelle råd for personer i regionen:
- Alle bør undgå besøg hjemme. Undtagelser er nødvendig hjemmehjælp og besøg hos døende. 
- Enlige kan ses med 1-2 faste venner eller én fast husstand. 
- Børn i børnehaver og laveste klassetrin kan have besøg af egen ’kohort’.
- Alle bør undgå rejser som ikke er strengt nødvendige. 
- Rejser ifm. arbejde kan anses som strengt nødvendige, men for de fleste gælder krav om hjemmekontor.
- Kommuner og Fylkeskommunerne opfordres til at forstærke tiltag i den kollektive transport.
- Erhverv med direkte én-til-én kontakt, fx frisører, bør indføre forstærkede tiltag som brug af mundbind.
 

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i Norge, men alle i landet bedes opholde sig mest muligt hjemme og begrænse social kontakt. Unge som har været i nærkontakt med venner bør holde minimum to meters afstand til folk, som er i risikogruppen.

Forsamlingsforbud

Bemærk at der lokalt kan være strammere restriktioner.

På nationalt plan er det tilladt at samles maks. 10 personer ved private sammenkomster uden for eget hjem. Grænsen er 20 personer, hvis sammenkomsten afholdes udendørs. Maks 10 personer tillades at samles ved indendørs idræts- og kulturarrangementer, seminarer, mv. Hvis der er fastmonterede sæder gælder fortsat en begrænsning om maks., at samles 200 ved indendørs offentlige arrangementer. Dog tillades op til 50 mennesker at samles ved begravelser, selv hvis der ikke er fastmonterede sæder. Ved udendørs arrangementer på offentlige steder er det tilladt at samles op til 600 personer, så længe publikum sidder i fastmonterede sæder, og er opdelt i grupper af op til 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minimum 2 meters afstand mellem personer i de forskellige grupper til enhver tid. For arrangementer, hvor publikum ikke sidder i fastmonterede sæder er grænsen 200 personer.

 

Bemærk at der lokalt kan være andre forsamlingsrestriktioner.

 

I Oslo er alle sociale samlinger uden for private hjem forbudt. Alle fritidsaktiviteter for voksne er aflyst og alle institutioner, der driver kultur- og fritidsaktiviteter er midlertidigt lukket, undtagen biblioteker. 


Du kan læse mere om de lokale restriktioner i Oslo på Oslo kommunes hjemmeside.

  

Du kan læse mere om de lokale restriktioner i Bergen på Bergen kommunes hjemmeside.

 

Myndighedernes anvisninger ift. at reducere smitte skal altid følges, herunder kravet om mindst én meters afstand samt god hånd- og nysehygiejne.

Mundbind

På nationalt plan er det ikke obligatorisk at bære mundbind eller andre værnemidler i Norge, men det anbefales og det påbydes at bære mundbind i specifikke situationer. Påbuddet om at bære mundbind gælder, når du skal i indrejsekarantæne efter ankomst og benytter offentlig transport til dit karantænested, eller hvis du forlader Norge inden karantæneperioden er overstået og benytter offentlig transport i den forbindelse.

 

Vær dog opmærksom på, at der i bl.a. Oslo og Bergen gælder lokale krav. I Oslo og Bergen er det påbud om at bære mundbind på alle indendørs offentlige steder, herunder i supermarkeder, indkøbscentre, togstationer mv., samt i offentlig transport og taxa'er, når det ikke er muligt at holde én meters afstand. Dette gælder også i de tilgrænsende kommuner i forbindelse transport til/fra Oslo. I Oslo lufthavn Gardermoen er der krav om at bære mundbind, hvis det ikke er muligt at holde én meters afstand. De norske myndigheder anbefaler at du beholder mundbindet på, indtil du ankommer til stedet, hvor din karantæne skal gennemføres, hvis du kommer fra et "rødt" område. Flyselskaberne har krav om at mundbind påføres under flyrejse. Endelig gælder i Oslo og Bergen et krav om at bære mundbind på serveringssteder, når man ikke sidder ned.

  

Du kan læse mere om anbefalingerne om mundbind på Helsenorges hjemmeside.

Nedlukning

Læs mere om nedlukningen og genåbningen af Norge på regjeringen.no.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De norske myndigheder anbefaler følgende:
  • Hvis du er syg, hold dig hjemme.
  • Har du behov for lægehjælp, kontakt 116 117.
  • Kun ved livstruende sygdom eller skade, ring til 113.
Du kan læse mere på helsenorge.no.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.
 
Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.
 
Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.
 
Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  
 
 
Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Norge

Der er forskellige rejsemuligheder fra Norge til Danmark.

Fly: SAS flyver dagligt Oslo-København

Færge: FjordLine og ColorLine sejler dagligt Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals. FjordLine sejler også Stavanger-Hirsthals to gange i ugen. DFDS sejler hver anden dag mellem Oslo, Frederikshavn og København.

Tog: SJ kører dagligt Oslo-København med to skift.

Bus: Flixbus kører Oslo-København, men med ganske få afgange og pladser.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.
 
Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere: www.coronasmitte.dk
 
Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Regjeringen.no
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
HelseNorge

Lokale myndigheders hotlines:

Informationstelefon om COVID-19: +47 815 55 015
Lægevagten: 116 117
Alarmcentral (livstruende sygdom og skade): 113

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

NRK
Aftenposten

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller konsulaterne i Norge inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

 

HENT APP’EN REJSEKLAR

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.