Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Norge.

Senest opdateret 21.04.2021 kl. 10:25
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Norge.

Information om konkrete restriktioner i Norge opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Norge.

Information om konkrete restriktioner i Norge opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejseforbud med enkelte erhvervsmæssige undtagelser
I Norge gælder et generelt indrejseforbud for udlændinge, der ikke har bopæl i landet, men der er indført undtagelser for visse erhvervsrejsende: 

Der er oprettet en snæver, ansøgningsbaseret undtagelsesordning for indrejserestriktioner for personale med ”strengt nødvendige tekniske kompetencer” og ”specialiseret udenlandsk arbejdskraft, der er strengt nødvendigt af hensyn til den fortsatte virksomhedsdrift”. 

Den norske virksomhed, som er arbejds- eller opdragsgiver, kan ansøge om undtagelse for indrejserestriktionerne på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside her, hvor de detaljerede kriterier fremgår. Du kan også læse mere om ordningen på regeringens hjemmeside her.

Personer, der skal opretholde forsvarlig drift af kritiske samfundsfunktioner, omfattes af en særskilt undtagelsesordning. Du kan læse mere om ordningen, herunder dokumentationskrav, på regeringens hjemmeside her.

Kravene om en negativ test, som er maks. 24 timer, udfyldt registrering forud for indrejse, obligatorisk test på grænsen samt 10 dages karantæne med mulighed for afbrud ved dag 7 efter to negative test gælder fortsat.

Norges nuværende indrejseregler gælder foreløbigt indtil den 15. maj 2021.

 

 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Norge har indført indrejseforbud, hvilket betyder, at det – i tillæg til norske statsborgere – som hovedregel kun er udlændinge bosat i Norge, der kan rejse ind i Norge. Det er uvist hvor længe Norges meget strenge indrejserestriktioner vil gælde, ifølge Utlendingedirektoratet (UDI).

Alle udlændinge, der rejser til Norge, som ikke er omfattet af en af undtagelserne i 'Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen', vil blive bortvist ved grænsen uden nærmere vurdering af hvilken individuel smitterisiko, de udgør. Udlændinge, som bortvises, skal forlade Norge uden ophold.

Se den norske regerings hjemmeside for information om undtagelser fra indrejseforbuddet.

Det danske vaccinecertifikat (coronapas) ikke giver mulighed for at blive undtaget for Norges indrejse- og karantænekrav på nuværende tidspunkt.

Undtagelserne fra indrejserestriktionerne indebærer ikke i sig selv undtagelser fra de til enhver tid gældende regler om registrering, tests og karantæne, som beskrevet nedenfor.

For den relevante lov vedrørende indrejserestriktioner henvises til 'Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen'.

Krav om attest på negativ COVID-19-test før indrejse
Indrejsende til Norge fra "røde" lande, herunder Danmark, skal kunne fremvise en negativ Covid-19-test ved grænsen. Testen må maks. være taget 24 timer før indrejsetidspunktet, ellers kan man blive bortvist ved grænsen. Godkendte testmetoder er PCR eller antigen hurtigtest.  Der gælder enkelte undtagelser for kravet, jf. Covid-19-forskriftens § 4a. Kravet gælder ikke personer som ved godkendt laboratoriemetode kan dokumentere, at de i løbet af de sidste seks måneder har gennemgået Covid-19

Registreringspligt for alle indrejsende
Norge har indført registreringspligt for alle indrejsende. Det betyder, at alle som rejser ind i Norge på forhånd skal udfylde et registreringsskema. Registrering kan dog tidligst ske 72 timer før indrejsetidspunktet.

Du kan registrere dig digitalt eller med et papirskema (link nedenfor). Efter fuldført registrering modtages en kvittering som skal vises til politiet ved grænsekontrollen.

Digital registrering kan ske via linket her (NB! fungerer bedst på smartphone).

Papirskemaet kan findes i PDF-format via linket her (norsk) og her (andre sprog).

For detaljer om registreringspligten henvises til den norske regerings hjemmeside.

Obligatorisk test ved indrejse
Norge har indført pligt til at teste sig for Covid-19 i forbindelse med indrejse. Testen skal som udgangspunkt tages ved grænsen og indrejse til landet skal ske via grænsestationer med testning. For en oversigt over åbne grænsestationer henvises til regeringens hjemmeside.

Kravet om test ved indrejse kommer i tillæg til krav om attest på negativ test forud for indrejse, registrerings- og karantænepligt, som beskrevet nedenfor.

Der findes enkelte undtagelser fra testpligten. Børn under 12 år behøver ikke teste sig, personer i samfundskritiske funktioner, grænsependler, langturschauffører og diplomater m.fl. undtages. Brud på testpligten kan medføre bødestraf.
For detaljer henvises til Covid-19-forskriftens § 4.

Krav om indrejsekarantæne
Norge har indført krav om 10 dages indrejsekarantæne for alle rejsende fra "røde lande", herunder Danmark. Kravet gælder p.t. ikke indrejsende fra Færøerne.

Hovedreglen er 10 dages indrejsekarantæne, men rejsende som kommer til Norge fra udlandet kan afslutte indrejsekarantænen efter det syvende døgn, hvis de er testet negativ for COVID-19 to gange efter ankomst. Første test skal tages inden for tre dage efter ankomst; anden test, som skal være en PCR-test, kan tidligst tages syv døgn efter ankomst. Der skal kunne dokumenteres negative testresultater for begge tests før karantænen kan ophøre. Der gælder et krav om at teste sig på dag syv efter ankomst for alle indrejsende, som ikke opholder sig på karantænehotel. 

Det er frivilligt om man vil lade sig teste under karantænen. Hvis man ikke tester sig, eller der ikke er kapacitet til at blive testet, skal man være i karantæne i 10 døgn efter ankomst til Norge.

Muligheden for at teste sig for at komme tidligere ud af karantæne gælder kun, hvis personen i forvejen tester sig i tråd med Covid-19-forskriftens øvrige krav.

Muligheden for at forkorte indrejsekarantæne via tests er ikke en rettighed og afhænger af at opholdskommunen eller private testudbydere har kapacitet til at gennemføre tests, eller at arbejdsgiveren står for tests.

Karantæne- og testregler
Personer som er i indrejsekarantæne, enten det er på karantænehotel eller i private hjem, kan kun opholde sig uden for opholdsstedet, hvis de kan undgå nærkontakt med andre, og man kan ikke bruge offentlig transport.

Du skal gennemføre indrejsekarantænen på et karantænehotel medmindre:

a) Du kan dokumentere, at du er bosat eller har fast bopæl i Norge, og opholder dig i boligen eller på et andet egnet karantæneopholdssted under karantænen. Dine mindreårige børn kan også have karantæne i samme bolig.

b) Du kan dokumentere, at du er gift eller har fælles barn med en person, som har fast bopæl i Norge og skal afvikle din karantæne i din ægtefælle eller den anden forælders bolig. Dine mindreårige børn kan afvikle karantæne i samme bolig.

c) Du er kommet til Norge for at udføre arbejde, og din arbejds- eller opdragsgiver sørger for et egnet karantæneopholdssted. Opholdsstedet skal have enerum med TV og internet, eget bad og eget køkken eller madservering. Ved indrejse skal du kunne fremlægge en bekræftelse fra arbejds- eller opdragsgiveren på at denne sørger for et opholdssted, som lever op til kravene.

d) Du skal ikke udføre arbejde i Norge under opholdet, og du har adgang til et egnet karantæneopholdssted i hele karantænetiden, hvor det er muligt at undgå nærkontakt med andre. Opholdsstedet skal have enerum, adgang til eget bad og eget køkken eller madservering. Ved indrejse skal du kunne fremlægge bekræftelse fra den, som stiller opholdsstedet til disposition, om at disse vilkår er opfyldt.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du tilhører en af de grupper, som er omfattet af undtagelsen, skal du på karantænehotel med delvis egenbetaling i karantænetiden.

Hvis du rejser sammen med medlemmer af din egen husstand, så kan du gennemføre karantæne på samme opholdssted. Det betyder at I kan dele bad og køkken og der stilles ikke krav om et enkeltværelse til hver person.

Læs mere på den norske regerings hjemmeside, hvor du også finder et skema til angivelse af karantæneopholdssted, som kan udfyldes inden indrejse.

Manglende overholdelse af karantænekravet kan medføre bøde eller fængselsstraf.

For lovtekst vedrørende karantænehotelordningen henvises til 'Forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften) § 5' og 'Revidert rundskriv om karantenehotell (G-33/2020)'.

Har du specifikke spørgsmål om test og karantæne, som du ikke kan finde svar på via ovenstående link, kan du ringe til de norske myndigheders informationstelefon på +47 21 93 78 40 (hvis du ringer fra udlandet) eller +47 81 55 50 15 (hvis du ringer fra Norge).

Interne rejserestriktioner
Den norske regering opfordrer til at undgå unødvendige indlandsrejser i Norge. Dog kan rejser ifm. arbejde for den enkelte anses som strengt nødvendige.

Erhvervsrejser, som vurderes som nødvendige, og rejser til fritidsejendomme, som kan gennemføres uden kontakt til andre mennesker, er undtaget (obs. undtagelsen gælder kun ved indlandsrejser).

Der kan gælde særlige lokale regler, se mere herom under 'Lokale restriktioner'.

Transitmuligheder
Det er muligt at rejse i transit gennem Norge.

Hvis du ankommer med fly til Oslo med hjemrejse dagen efter, kan du blive bedt om at benytte et karantænehotel for egen regning.

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

 

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Lokale restriktion pga. lokale smitteudbrud
Pga. lokale smitteudbrud af muteret virus har kommuner flere steder i landet indført skærpede lokale tiltag. Der findes fire niveauer af tiltag (A, B, C, D) for ”udbrudskommuner” og ”randzonekommuner”. Tiltagene drejer sig om begrænsninger mht. arrangementer, lukning af ikke-essentielle butikker og serveringssteder, begrænsninger mht. idræts- og fritidsaktiviteter, påbud om hjemmearbejde, forbud mod alkoholservering og tilrettelæggelse af undervisning/samvær i børnehave, folkeskole, gymnasier, universiteter mv.

For et overblik over de omfattede kommuner og de lokale tiltag henvises til regeringens hjemmeside her.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i Norge, men alle i landet bedes opholde sig mest muligt hjemme og begrænse social kontakt.

Forsamlingsforbud

Norge har indført restriktioner på forsamlinger under private og offentlige events.  

Bemærk at der lokalt kan være andre forsamlingsrestriktioner.

Du kan læse mere om de lokale restriktioner på de enkelte kommuners hjemmeside.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, skal du selvisolere og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

De norske myndigheder anbefaler følgende:
  • Hvis du er syg, hold dig hjemme.
  • Alle som har symptomer på corona bør teste sig.
  • Har du behov for lægehjælp, kontakt 116 117.
  • Kun ved livstruende sygdom eller skade, ring til 113.
Du kan læse mere på helsenorge.no.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.
 
Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.
 
Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.
 
Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  
 
 
Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Norge

Der er forskellige rejsemuligheder fra Norge til Danmark.

Fly: SAS flyver dagligt Oslo-København

Færge: ColorLine har midlertidigt indstillet passagertrafikken fra Danmark til Norge, mens den samfundskritiske godstransport fortsætter uændret. Under normale omstændigheder sejler FjordLine og ColorLine dagligt Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals. FjordLine sejler også Stavanger-Hirsthals to gange i ugen. DFDS  sejler mellem Oslo, Frederikshavn og København.

Tog: SJ kører normalt dagligt Oslo-København med to skift. Sverige har oplyst at man vil lukke for indrejse fra Norge pga. udbrud af den muterede virus fra Storbritannien i Oslo-regionen, hvorfor forbindelsen kan blive påvirket.

Bus: Flixbus kører normalt Oslo-København, men med ganske få afgange og pladser. Sverige har oplyst at man vil lukke for indrejse fra Norge pga. udbrud af den muterede virus fra Storbritannien i Oslo-regionen, hvorfor forbindelsen kan blive påvirket.

Der har været flere aflysninger af ruter. Vi opfordrer derfor til, at man tjekker rejsemuligheder hos de enkelte selskaber. 


 

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Regjeringen.no
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
HelseNorge

Lokale myndigheders hotlines:

Informationstelefon om COVID-19: +47 815 55 015 (hvis du ringer fra Norge) / +47 21 93 78 40 (hvis du ringer fra andre lande end Norge).
Lægevagten: 116 117
Alarmcentral (livstruende sygdom og skade): 113

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

NRK
Aftenposten

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller konsulaterne i Norge inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

 

HENT APP’EN REJSEKLAR

Rejseklar Udenrigsministeriet
I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.