Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Norge.

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Norge.

Information om konkrete restriktioner i Norge opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

Rejseråd til erhvervsrejser

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

I Norge gælder et generelt indrejseforbud for udlændinge, der ikke har bopæl i landet og som ikke:

  1. Er færdigvaccinerede (i Norge betragtes man som færdigvaccineret syv døgn efter sidste vaccinationsdose med EMA-godkendt vaccine. Vaccine med EMA-godkendelse, som kræver ét stik betragtes som færdigvaccineret efter tre uger),
  2. Er tidligere smittede (inden for seneste seks måneder) eller
  3. Kommer fra en "grøn" region på FHI's kort/oversigt 

Der er imidlertid indført undtagelser for visse erhvervsrejsende

Der er oprettet en snæver, ansøgningsbaseret undtagelsesordning for indrejserestriktioner for personale med ”strengt nødvendige tekniske kompetencer” og ”specialiseret udenlandsk arbejdskraft, der er strengt nødvendigt af hensyn til den fortsatte virksomhedsdrift”. 

Den norske virksomhed, som er arbejds- eller opdragsgiver, kan ansøge om undtagelse for indrejserestriktionerne på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside her, hvor de detaljerede kriterier fremgår. Du kan også læse mere om ordningen på regeringens hjemmeside her.

Personer, der skal opretholde forsvarlig drift af kritiske samfundsfunktioner, omfattes af en særskilt undtagelsesordning. Du kan læse mere om ordningen, herunder dokumentationskrav, på regeringens hjemmeside her.

Kravene om en negativ test (PCR eller antigen hurtigtest), som er maks. 24 timer gammel ved indrejse, udfyldt registrering forud for indrejse, obligatorisk test ved grænsenovergange til Norge samt 10 dages karantæne med mulighed for afbrud ved dag 7 efter to negative test gælder fortsat for de grupper, der har lov at indrejse fra røde regioner. Læs mere på udi.no for indrejseregler fra grønne regioner.

 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Alle danskere som er færdigvaccinerede (i Norge betragtes man som færdigvaccineret syv døgn efter sidste vaccinationsdose med EMA-godkendt vaccine. Vaccine med EMA-godkendelse, som kræver ét stik betragtes som færdigvaccineret efter tre uger) eller som indenfor de seneste seks måneder har været smittet med Covid-19, kan rejse ind i Norge, hvis de kan dokumentere dette med et gyldigt corona-certifikat (EU Coronapas og Dansk Coronapas accepteres, men må have QR-kode til scanning). For personer, som ikke er omfattet af ovenstående undtagelser eller en af undtagelserne for særligt anerkendelsesværdige formål, jf. nedenfor, afhænger muligheden for indrejse af i hvilken region man har bopæl. Kort over danske og EU regioner findes på FHI.no, hvor også smittetryk er angivet med farver. .

Der anvendes en regional model for Danmark. Følgende regioner er ”orange” og omfattes dermed af indrejseforbuddet for udlændinge, der ikke er bosat i Norge:

Region Sjælland

Region Nordjylland 

- Region Syddanmark

Region Midtjylland

- Grønland

- Færøerne

Følgende regioner er "røde":

- Region Hovedstaden


I dag er der ikke forskel mellem ”orange” og ”røde” regioner ift. indrejse, men det kan ændre sig i fremtiden.

For ”røde” og ”orange” regioner er det kun muligt at indrejse i Norge, hvis man er færdigvaccineret eller har haft Covid-19 indenfor de seneste seks måneder og kan dokumentere det med et gyldigt corona-certifikat, eller hvis man er omfattet af en af undtagelserne for særligt anerkendelsesværdige formål. Derudover gælder fx. undtagelser, hvis man skal besøge et nært familiemedlem, er i et etableret kæresteforhold med en person bosiddende i Norge (med krav om forhåndsgodkendelse), hvis man udfylder en kritisk samfundsfunktion eller er teknisk personale, som er strengt nødvendigt for den videre drift af en norsk virksomhed (med krav om ansøgning fra den norske virksomhed).

For en detaljeret oversigt over særundtagelserne henvises til Utlendingedirektoratets hjemmeside her.

Personer fra ”orange” eller ”røde” regioner, som ikke er færdigvaccinerede eller tidligere smittet, men har ret til indrejse fordi de falder under en af særundtagelserne, skal medbringe en attest på negativ test før indrejse (Testen må max være 24 timer ved indrejse. PCR og Antigen hurtigtest godkendes og kan vises med dansk coronapas og EU coronapas såfremt der er verificerbar QR-kode. Papirversion godkendes, såfremt der er verificerbar QR-kode), udfylde et indrejseregistreringsskema (på entrynorway.no), teste sig ved grænsen og i karantæne efter indrejse. Karantæneperioden og -sted afhænger af smittetryk i den region, man kommer fra, samt hvorvidt man er delvist vaccineret eller slet ikke vaccineret. Se de fulde regler på FHI.no.

  

Undtagelser fra indrejseforbuddet for færdigvaccinerede og tidligere Covid-19-smittede med dansk og/eller EU corona-pas

Personer bosiddende i Danmark, som har et dansk coronapas, og kan dokumentere, at de er enten

a) færdigvaccinerede (i Norge betragtes man som færdigvaccineret syv døgn efter sidste vaccinationsdose med EMA-godkendt vaccine. Vaccine med EMA-godkendelse, som kræver ét stik betragtes som færdigvaccineret efter tre uger) eller

b) har haft Covid-19 inden for de sidste seks måneder

er undtaget indrejseforbuddet og kan frit rejse ind i Norge.

Det er en forudsætning, at man kan dokumentere, at man tilhører en af disse undtagelser med et dansk corona-pas med QR-kode (digitalt eller i papirform). Disse grupper undtages indrejsekarantæne efter ankomst til Norge.

Indrejse med børn 
Pr. 26. juli kan mindreårige børn (under 18 år) der rejser til Norge med deres færdigvaccinerede forældre, eller forældre der indenfor de seneste seks måneder har haft Covid-19, indrejse i Norge.

Børn under 18 år, som ikke er færdigvaccineret eller har haft Covid-19 indenfor de seneste seks måneder, og som indrejser med deres færdigvaccinerede forældre, eller forældre der indenfor de seneste seks måneder har haft Covid-19, må fortsat overholde krav til indrejsekarantæne, test og indrejseregistrering. Læs mere om dette på helsenorge.no.

Børn under 12 år, som kan indrejse i Norge, fordi de er omfattet en af undtagelserne fra indrejseforbuddet, er undtaget kravet om at medbringe en attest på negativ Covid-19-test når de rejser fra et land/område med karantænepligt på FHI’s kort/oversigt. Børn under 12 år skal ikke testes ved grænsen, hvis det er uforholdsmæssigt krævende for barnet at få taget testen ifølge Helsedirektoratet.

Indrejsekarantæne

Opfylder du krav til særundtagelser for indrejse i Norge, og kommer du fra en region/et land med karantænepligt, jf. FHI’s kort/oversigt, skal du i indrejsekarantæne. Du skal også i karantæne, hvis du mellemlander i, eller sejler fra, en region med karantænepligt.Karantænekravet gælder ikke færdigvaccinerede eller tidligere Covid-19-smittede (inden for de sidste seks måneder). Karantænekravet gælder ikke indrejsende fra "grønne" regioner.

Helsedirektoratet har en vejledning mht. hvilke indrejsekarantæneregler der gælder ift. den individuelle situation baseret på en række spørgsmål. Vejledningen kan tilgås via linket her.

Karantænens varighed
Som udgangspunkt kræves 10 dages indrejsekarantæne for personer, der ikke er vaccineret. Karantænen kan afsluttes efter tre døgn, hvis du tester negativt på en PCR-test efter indrejse hvis du: 
- har fået første vaccinedose og der er gået 3 til 15 uger siden vaccineringen.
- er under 18 år.

Alle som er i indrejsekarantæne skal tage en obligatorisk PCR-test syv døgn efter ankomst. Hvis testen er negativ kan karantænen afsluttes.

Hvis landet/regionen, du ankom fra, ikke længere omfattes af karantænepligt kan karantænen afsluttes.

Karantæneopholdssted
Hvis du ved indrejse kan dokumentere, at du ikke har opholdt dig uden for EU/EØS eller et mørkerødt land på FHI’s kort/oversigt inden for de sidste 10 døgn før indrejse, skal du ikke afvikle indrejsekarantænen på et offentligt karantænehotel. I så fald kan indrejsekarantænen gennemføres i egen bolig eller på et andet egnet opholdssted, hvor det er muligt at undgå nærkontakt med andre. Der skal være enerum, eget bad og køkken eller madservering.

Du kan vælge at afbryde karantænen og forlade Norge før karantænetiden ophører, men skal i så fald benytte ansigtsmaske ved brug af offentlig transport på vej ud af landet.

For detaljer om indrejsekarantænereglerne henvises til Helsedirektoratets hjemmeside.

Accept af krydsvacciner

I Norge anerkendes personer som har fået to forskellige EMA-godkendte vacciner som færdigvaccinerede når der er gået én uge siden de fik vaccinedose nr. 2.

Vaccineres man med en EMA-godkendt vaccine, der kræver ét stik, er man færdigvaccineret tre uger efter vaccinering.

For detaljer om de seneste ændringer af Norges indrejseregler se regeringens pressemeddelelse her.

Der henvises til HelseNorge for de nærmere regler for indrejse til Norge.

Spørgsmål kan rettes til de norske myndigheders corona-hotline på +47 81 55 50 15.

Transit

Personer som er bosat i en ”grøn” region, men har opholdt sig eller rejst via en ”rød” eller "orange" region i løbet af 10 dage før ankomst, tillades ikke indrejse (gælder også mellemlanding eller hvis du sejler fra en sådan region). Der gælder en undtagelse, hvis rejsen via en ”rød” eller "orange" region er sket uden offentlig transport, uden overnatning og uden at være i nærkontakt med andre end medlemmerne af egen husstand, jf. Utlendingedirektoratet.

For information om transit i Norge henvises til helsenorge.no

For detaljer om muligheden for at tage Covid-19-tests i norske lufthavne henvises til Avinors hjemmeside her. Avinor driver Norges største lufthavne, der har international luftfartstransit.

Rejser til Norge via orange/røde lande og regioner

Vær opmærksom på, at du ikke kan rejse gennem orange eller røde regioner på vej til Norge, hvis du ikke er færdigvaccineret eller har haft Covid-19 indenfor de seneste seks måneder og kan dokumentere dette med et verificerbart Corona-pas (QR-kode i dansk eller EU Corona-pas). Dette gælder også mellemlanding i orange/rødt område.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Gode sider at følge er: 

Regjeringen.no

Helsenorge.no

UDI.no

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, skal du selvisolere og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

De norske myndigheder anbefaler følgende:

  • Hvis du er syg, hold dig hjemme.
  • Alle som har symptomer på corona bør teste sig.
  • Har du behov for lægehjælp, kontakt 116 117.
  • Kun ved livstruende sygdom eller skade, ring til 113.

Du kan læse mere på helsenorge.no.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læssvarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Norge

Der er forskellige rejsemuligheder fra Norge til Danmark.

Fly: SAS flyver dagligt Oslo-København

Færge: ColorLine har midlertidigt indstillet passagertrafikken fra Danmark til Norge, mens den samfundskritiske godstransport fortsætter uændret. Under normale omstændigheder sejler FjordLine og ColorLine dagligt Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals. FjordLine sejler også Stavanger-Hirsthals to gange i ugen. DFDS  sejler mellem Oslo, Frederikshavn og København.

Tog: SJ kører normalt dagligt Oslo-København med to skift. Sverige har oplyst at man vil lukke for indrejse fra Norge pga. udbrud af den muterede virus fra Storbritannien i Oslo-regionen, hvorfor forbindelsen kan blive påvirket.

Bus: Flixbus kører normalt Oslo-København, men med ganske få afgange og pladser. Sverige har oplyst at man vil lukke for indrejse fra Norge pga. udbrud af den muterede virus fra Storbritannien i Oslo-regionen, hvorfor forbindelsen kan blive påvirket.

Der har været flere aflysninger af ruter. Vi opfordrer derfor til, at man tjekker rejsemuligheder hos de enkelte selskaber. 

Indrejse i Danmark

På coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Regjeringen.no
Helsedirektoratet 
Folkehelseinstituttet
HelseNorge

Lokale testmuligheder:

HelseNorge.dk - Borgere uden norsk D-nummer eller fødselsnummer må kontakte Helsenorge.no for information om test.

Lokale myndigheders hotlines:

Telefonnummer til den norske Corona-hotline

Lægevagten: 116 117
Alarmcentral (livstruende sygdom og skade): 113

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

NRK
Aftenposten
VG

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller konsulaterne i Norge inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

HENTAPP’EN REJSEKLAR

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.