Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Norge.

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Norge.

Information om konkrete restriktioner i Norge opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

I Norge gælder et generelt indrejseforbud for udlændinge, der ikke har bopæl i landet, men der er indført undtagelser for visse erhvervsrejsende. Der er dog lavet lempelser på indrejsrestriktionerne baseret på smittetrykket i det land, man ankommer til Norge fra. Se mere om dette i afsnittet 'Rejserestriktioner' nedenfor. 

Der er oprettet en snæver, ansøgningsbaseret undtagelsesordning for indrejserestriktioner for personale med ”strengt nødvendige tekniske kompetencer” og ”specialiseret udenlandsk arbejdskraft, der er strengt nødvendigt af hensyn til den fortsatte virksomhedsdrift”. 

Den norske virksomhed, som er arbejds- eller opdragsgiver, kan ansøge om undtagelse for indrejserestriktionerne på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside her, hvor de detaljerede kriterier fremgår. Du kan også læse mere om ordningen på regeringens hjemmeside her.

Personer, der skal opretholde forsvarlig drift af kritiske samfundsfunktioner, omfattes af en særskilt undtagelsesordning. Du kan læse mere om ordningen, herunder dokumentationskrav, på regeringens hjemmeside her.

Kravene om en negativ test, som er maks. 24 timer, udfyldt registrering forud for indrejse, obligatorisk test på grænsen samt 10 dages karantæne med mulighed for afbrud ved dag 7 efter to negative test gælder fortsat.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Norge har indført indrejseforbud, hvilket betyder, at det – i tillæg til norske statsborgere – som hovedregel kun er udlændinge bosat i Norge, der kan rejse ind i Norge. Det er uvist hvor længe Norges meget strenge indrejserestriktioner vil gælde, ifølge Utlendingedirektoratet (UDI).

Alle udlændinge, der rejser til Norge, som ikke er omfattet af en af undtagelserne i 'Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen', vil blive bortvist ved grænsen uden nærmere vurdering af hvilken individuel smitterisiko, de udgør. Udlændinge, som bortvises, skal forlade Norge uden ophold.

Se den norske regerings hjemmeside for information om undtagelser fra indrejseforbuddet.

Undtagelser fra indrejseforbuddet for færdigvaccinerede og tidligere Covid-19-smittede med dansk corona-pas

Personer bosiddende Danmark, som har et digitalt dansk coronapas, og kan dokumentere, at de er enten

a) Færdigvaccinerede eller

b) Har haft Covid-19 inden for de sidste seks måneder

er undtaget indrejseforbuddet og kan frit rejse ind i Norge.

Det er en forudsætning, at man kan dokumentere at man tilhører en af disse undtagelse med et digitalt dansk corona-pas med QR-kode. Disse grupper undtages indrejsekarantæne efter ankomst til Norge.

Undtagelser fra indrejseforbuddet for kærester og nære familiemedlemmer

Udlændinge, herunder danskere, bosat i EU/EØS-området eller Storbritannien, som har en de følgende relationer til en person bosat i Norge kan indrejse:

a) Voksne børn og stedbørn samt forældre og stedforældre til voksne børn/stedbørn.

b) Bedsteforældre, stedbedsteforældre, børnebørn og stedbørnebørn.

c) Kærester over 18 år og kæresters mindreårige børn. Kæresteforholdet skal have varet i minimum ni måneder og parterne skal tidligere have mødt hinanden fysisk.

Adgangen til indrejse for kærester forudsætter at man har fået forhåndsgodkendelse ved ansøgning til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Personer som ikke er omfattet af de nævnte undtagelser vil fortsat ikke kunne rejse ind i Norge pr. i dag.

Dvs. at man pr. i dag ikke kan rejse ind i Norge fra Danmark hvis man er:

  • turist.
  • borger fra EU/EØS som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke er omfattet af en undtagelserne.
  • erhvervsrejsende.
  • udlænding som har fået Schengen-visum, og som ikke er omfattet af en undtagelse.
  • ejer af en fritidsejendom i Norge, men ikke bosat i Norge.

For detaljer om de seneste ændringer af Norges indrejseregler se regeringens pressemeddelelse her.

Der henvises til HelseNorge for de nærmere regler for indrejse til Norge.

Spørgsmål kan rettes til de norske myndigheders corona-hotline på +47 81 55 50 15.

Undtagelser fra karantænehotelordningen

Indrejsende, som de sidste 10 døgn inden indrejse kun har opholdt sig i lande inden for EØS/Schengen med mindre end 500 nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere over sidste 14 dage, undtages fra kravet om  at afvikle indrejsekarantænen på et offentligt karantænehotel for egen regning. Undtagelsen fra kravet om karantænehotel betyder ikke undtagelse fra indrejsekarantæne. Hovedreglen er at karantænen så skal gennemføres i eget hjem eller på et andet egnet karantæneopholdssted.

For detaljer om karantænehotelordningen, herunder incidenstal, se Folkehelseinstituttets hjemmeside her.

Undtagelse fra indrejserestriktionerne indebærer ikke i sig selv undtagelse fra de til enhver tid gældende regler om registrering, tests og karantæne. For detaljer om registreringspligten henvises til den norske regerings hjemmeside.

For den relevante lov vedrørende indrejserestriktioner henvises til 'Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen'.

Transit

For information om transit i Norge henvises til helsenorge.no

For detaljer om muligheden for at tage Covid-19-tests i norske lufthavne henvises til Avinors hjemmeside her. Avinor driver Norges største lufthavne, der har international luftfartstransit.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Gode sider at følge er: 

Regjeringen.no

Helsenorge.no

UDI.no

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, skal du selvisolere og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

De norske myndigheder anbefaler følgende:

  • Hvis du er syg, hold dig hjemme.
  • Alle som har symptomer på corona bør teste sig.
  • Har du behov for lægehjælp, kontakt 116 117.
  • Kun ved livstruende sygdom eller skade, ring til 113.

Du kan læse mere på helsenorge.no.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læssvarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Norge

Der er forskellige rejsemuligheder fra Norge til Danmark.

Fly: SAS flyver dagligt Oslo-København

Færge: ColorLine har midlertidigt indstillet passagertrafikken fra Danmark til Norge, mens den samfundskritiske godstransport fortsætter uændret. Under normale omstændigheder sejler FjordLine og ColorLine dagligt Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals. FjordLine sejler også Stavanger-Hirsthals to gange i ugen. DFDS  sejler mellem Oslo, Frederikshavn og København.

Tog: SJ kører normalt dagligt Oslo-København med to skift. Sverige har oplyst at man vil lukke for indrejse fra Norge pga. udbrud af den muterede virus fra Storbritannien i Oslo-regionen, hvorfor forbindelsen kan blive påvirket.

Bus: Flixbus kører normalt Oslo-København, men med ganske få afgange og pladser. Sverige har oplyst at man vil lukke for indrejse fra Norge pga. udbrud af den muterede virus fra Storbritannien i Oslo-regionen, hvorfor forbindelsen kan blive påvirket.

Der har været flere aflysninger af ruter. Vi opfordrer derfor til, at man tjekker rejsemuligheder hos de enkelte selskaber. 

Indrejse i Danmark

På coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Regjeringen.no
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
HelseNorge

Lokale myndigheders hotlines:

Telefonnummer til den norske Corona-hotline

Lægevagten: 116 117
Alarmcentral (livstruende sygdom og skade): 113

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

NRK
Aftenposten

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller konsulaterne i Norge inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Norge, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

HENTAPP’EN REJSEKLAR

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.