Spring til indhold

Statsborgerskab

Dansk statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse om reglerne for dansk statsborgerskab (også kaldet indfødsret).

Bevarelse af/bevis for dansk statsborgerskab
Generelt gælder, at personer der er født af danske forældre i udlandet og aldrig har boet i Danmark eller har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med landet, taber deres danske statsborgerskab (indfødsret) ved det fyldte 22. år, medmindre personen derved bliver statsløs.

Der er dog en særlig lovgivning i forbindelse med at bo i et af de andre nordiske lande. Den betyder, at personer, der har haft bopæl i et andet nordisk land i sammenlagt mindst 7 år før det fyldte 22 år, bevarer deres danske statsborgerskab.

Alligevel anbefales det, at man søger om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab, da det senere i livet kan være vanskeligt at dokumentere sin danske indfødsret. Det fremgår f.eks. ikke automatisk i det danske CPR-register, at man har boet i et andet nordisk land.

Ansøgning om bevis for bevarelse af dansk indfødsret indgives direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som anbefaler at ansøgningen indgives mellem det fyldte 21. og 22. år. Sagsbehandlingstiden fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Læs mere om indgivelse af ansøgning om statsborgerskabsbeviser, indgivelse af ansøgning, sagsbehandlingstid m.m. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:
Bevis for dansk statsborgerskab
Bevarelse af dansk statsborgerskab