Gå til indhold

Nordisk Råd

Det nordiske samarbejde er regionalt baseret og hviler på en egen geografisk, historisk og kulturel samhørighed. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland

Formelt og uformelt samarbejde
Man skelner mellem et formelt og et uformelt nordisk samarbejde. Det formelle - eller institutionaliserede - samarbejde finder sted inden for rammerne af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Det uformelle samarbejde finder sted uden for institutionerne og er ofte mere ad hoc præget. Det drejer sig primært om de udenrigspolitiske, forsvarspolitiske, bistandspolitiske og udenrigshandelspolitiske områder.

Det formelle samarbejde er som nævnt institutionaliseret i to samarbejdsorganer. Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejdsforum og Nordisk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder. Det juridiske grundlag for samarbejdet er Helsingfors-aftalen, der trådte i kraft 1. juli 1962 og siden er revideret flere gange.

 

Nordisk Råd – parlamentarikernes samarbejdsforum
Nordisk råd blev dannet i 1952 og består af 87 medlemmer, som er valgt af deres respektive parlamenter. Den politiske sammensætning skal afspejle den politiske sammensætning, der er i de enkelte landes parlamenter, men i Nordisk Råd arbejder medlemmer i partigrupper, der går på tværs af landegrænserne.

Nordisk Råds opgave er at tage initiativer og rådgive de nordiske ministre, samt at kontrollere, at de nordiske regeringer lever op til de beslutninger, der er truffet om nordisk samarbejde. Den daglige ledelse varetages af præsidiet, der består af en præsident, en vicepræsident og 12 øvrige medlemmer.

I 2023 har Norge formandskabet for Nordisk Råd.

Læs mere om Nordisk Råd.

 

Nordisk Ministerråd – regeringernes samarbejdsforum
Nordisk Ministerråd er et mellemstatsligt samarbejde, hvor beslutninger træffes med enstemmighed mellem medlemslandene. Formandskabet for Ministerrådet går på tur mellem de fem nordiske lande for et år ad gangen og assisteres af generalsekretæren og et sekretariat, der har til huse i København.

Statsministrene har det overordnede ansvar for samarbejdet i Ministerrådet, men i praksis er dette ansvar og den daglige ledelse delegeret til ministeren for nordisk samarbejde.

Læs mere om Nordisk Ministerråd.