Gå til indhold

Danmarks gesandter og ambassadører i Oslo siden 1905

Danmark etablerede gesandtskab i Oslo, dengang Kristiania, da unionen mellem Norge og Sverige blev opløst i 1905. Efter 2. verdenskrig blev gesandtskabet opgraderet til ambassade.

Henrik Grevenkop-Castenskiold, 1905-10

Otto Krag, 1910-19

J. C. W. Kruse, 1919-28

Andreas Oldenburg, 1928-32

Henrik Kauffmann, 1932-39

Oscar Ludvig Fritz Adolf O'Neill Oxholm, 1939-49

Efter det tyske angreb på Norge den 9. april 1940 fulgte gesandt Oxholm med Norges konge og regering ved tilbagetrækningen til Nordnorge. Da kongen og regeringen begav sig til England, rejste Oxholm efter aftale med den norske regering via Finland til København. I Oslo omdannedes gesandtskabet efter tysk krav til Danmarks konsulære repræsentation i Norge, fra november 1940 ledet af generalkonsul H. H. Schrøder, indtil Oxholm efter krigens afslutning kunne vende tilbage.

Mathias Wassard, 1949-56

Hans Jakob Hansen, 1956-59

Alex Mørch, 1959-62

Torben Rønne, 1962-65

John Knox, 1965-68

Eggert Adam Knuth, 1968-71

Aage Hessellund Jensen, 1971-73

Hans Erik Trane, 1974-79

Sven Ebbesen, 1979-80

Troels Oldenburg, 1980-85

Hans Tabor, 1986-92

Hans Henrik Bruun, 1992-96

Ib Ritto Andreasen, 1996-2001

Sten Lilholt, 2001-05

Theis Truelsen, 2005-10

Hugo Østergaard-Andersen, 2010-2013

Torben Brylle, 2013-2017

Jarl Frijs-Madsen 2017-2021

Louise Bang Jespersen 2021-