Gå til indhold

Bilkørsel

Hvis du skal køre bil i Norge, bør du være opmærksom på følgende:

Registreringsattesten skal medbringes.

Der gælder absolut nultolerance for spirituskørsel. Promillegrænsen er 0,2 promille. Der straffes med bøde på 1,5 gange bruttomånedslønnen, inddragelse af kørekort og eventuelt fængsel.

 

Principielt er højeste hastighed 80 km/t også på motorveje, dog ved skiltning på nogle strækninger forhøjet til 90 og 100 km/t. I bymæssig bebyggelse er den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t ofte ved skiltning nedsat til 40 eller 30 km/t. Der er hyppig og tæt, herunder automatisk hastighedskontrol og betydelige bødeforlæg. En overskridelse af en hastighedsgrænse med blot 5 km/t vil udløse en bøde.

 

Den almindelige højrevigepligt er langt mere udbredt end i Danmark.

 

Når vinterføret gør det nødvendigt, må et motorkøretøj ikke bruges, uden at hjulene er sikret tilstrækkeligt vejgreb ved hjælp af vinterdæk (min. 3 mm mønster) med eller uden pigge og evt. snekæder. Man kan risikere at blive afvist ved færgerne til Norge, hvis man ikke har tilstrækkelig vinterudrustning på/med til køretøjet.

 

I Oslo og Bergen er indført en afgift i form af en mærkat for køretøjer, der kører med pigdæk. Mærkaterne kan købes på visse tankstationer ved indfaldsvejene eller pr. SMS. Oslo kommune og FDM har nærmere oplysninger på deres hjemmesider.

 

I Oslo og større byer betales bompenge og afgift for benyttelse af af en række veje, tunneler og broer. Betalingen er automatiseret de fleste steder. Bilens nummerplade registreres automatisk ved, og bilens ejer får tilsendt en opkrævning. Har du en dansk Brobizz, vil bompengene blive registreret på den.

 

Statens vegvesen (vejdirektoratet i Norge) har i Donna Diesels lastbilguide (gratis download) samlet alle de informationer, udenlandske lastbilchauffører behøver for at køre sikkert i Norge. Den indeholder kort med oversigt over veje der er lukket i vinterhalvåret, færgestrækninger, hvilke dæk og snekæder man har brug for, og hvilke love og bestemmelser der gælder for landevejstransport i Norge. Guiden anbefales varmt, også til alle andre, der skal køre i Norge.