Gå til indhold

Energi & Energieffektivisering

I denne sektor er fokus på den grønne omstilling, vedvarende energi og løsninger til industrien. Sektorteamet varetager også alle eksportcases med relation til det maritime Norge

Grønne muligheder

Norge er fuld i gang med at omlægge sin økonomi i takt med den grønne omstilling. Regeringen har lanceret en lang række strategier for at sikre en effektiv grøn omstilling med fokus på blandt andet industri og transportsektoren. Keywords som fylder meget i den offentlige debat er digitalisering, automatisering, elektrificering og bæredygtighed. Det er især i disse områder at mulighederne for eksport bør findes.

 

Danmark eksporterer årligt grønne varer til Norge for i omegnen af 5 milliarder DKK. Dette udgør cirka 5 % af Danmarks samlede grønne eksport, og eksporten til Norge har været stærkt stigende fra 2016 hvor eksporten i dette segment alene var på omkring 3 milliarder. Samme vækst har man oplevet på eksporten af energiteknologi og tilsvarende tjenester, hvor Danmarks eksport til Norge steg fra 3,6 milliarder i 2018 til 5,3 milliarder i 2019. Danmark har nogle af verdenens førende virksomheder inden for grøn teknologi, hvis kompetencer står i spidsen for at bidrage til den grønne omstilling. Kombinationen af Norges grønne løfte og villigheden til at investere i bæredygtige løsninger, gør det norske marked til et oplagt eksportmarked for danske virksomheder.

 

Industrien fylder en stor del af den norske økonomi, her er det især fiskeri- og offshore industrien som udgør et betydeligt eksportsegment for danske virksomheder, men også procesindustrien med produktion af stål og aluminium. I dette segment orienteres der mod automatiseringsløsninger som kan bidrage til effektiv produktion og elektrificering og energieffektivisering, som kan mindske virksomhedernes klimaaftryk.

Afledt af industrien og de store udslip fra transportsektoren er et fornyet fokus på begrebet Power-to-X. Her anvendes vedvarende energi til produktion af grøn hydrogen som kan anvendes til at mindske udledningerne i procesindustrien eller som drivkraft i transportsektoren. Elektrificering og produktion af hydrogen kræver en øget produktion af vedvarende energi. I Norge forventes denne energi at komme fra især vindkraft hvor man de seneste par år har orienteret sig mod muligheder for offshore vind.

Norge er en stolt skibsfart nation og den maritime sektor er en af landets største og vigtigste. Men også dette segment skal omstilles med bæredygtighed for øje. Danske virksomheder med kompetencer inden for green shipping bør orientere sig mod det norske marked for mulig eksport.

 

 

Kontakt

Loading...