Gå til indhold

Vand, Miljø & Bæredygtige Bymiljøer

Med stigende behov for at gennemføre energieffektiviseringstiltag og øget fokus på energieffektiv byggeri, særligt i den offentlige sektor, er den norske byudvikling en fordelagtigt udstillingsvindue for danske løsninger og kompetencer!

I lighed med mange andre steder i verden oplever også Norden en stigende urbanisering. Man anslår, at 60 pct. af befolkningen i 2030 vil bo i byerne.

Også Norge gennemgår en transformation, hvor de største byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger vokser betragtelig. Den absolut højeste befolkningstilvækst findes i Oslo, hvor nettotilvækst i 2020 var 3.516. Ved indgangen til 2021 boede 697.010 i Oslo by og ca. 1.036.000 i Stor-Oslo. Urbanisering og byudvikling lægger bl.a. pres på den nuværende infrastruktur, boligudbud samt pasnings- og uddannelsestilbud.

Planlægning og implementering af innovative og fremtidssikrede klimasikringstiltag (overvandshåndtering og stormflodsikring), bl.a. i forbindelse med byudviklingsprojekter står højt på den norske dagsorden. Her ser man meget til danske erfaringer, da man ikke er kommet så langt i Norge endnu. Det betyder, at der er gode muligheder for at showcase danske løsninger og kompetencer overfor norske kommuner.

Der er generel stor fokus på at skabe bæredygtige bymiljøer som giver rammer til et godt liv for mennesker og samtidig beskytter natur, miljø og klima – lokalt og globalt

Byggebranchen tegner sig for næsten 40% af de samlede CO2-udledninger globalt, hvilket gør byggeindustrien til en af de største bidragydere til drivhuseffekten. For at reducere udslippet skal byggesektoren bruge mindre energi og bygge med materialer med lave udslip (genbrug, cirkularitet mm.). Eksempelvis har Oslo Kommune en målsætning om, at alle bygge- og anlægsprojekter i kommunen skal være udslipfrie i 2030. Fra 2025 skal alle kommunens egne bygge- og anlægsprojekter være udslipfrie. Oslos krav til branchen er begyndt at smitte af på andre norske kommuner, som nu også begynder at stille strengere krav til projekter i deres egen kommune.

Aktiviteten i den norske byggebranche har siden finanskrisen oplevet vækst, og har frem til Q3 i år været præget af rekordhøj aktivitet. Krigen i Ukraine, energikrise, markant højere renteniveau og inflation mm. skaber dog et noget usikkert billede af markedsudviklingen de nærmeste år.

Kontakt 

Loading...